Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: gemeenteraadsdebat over met name vuurwerk en drugsgebruik

Zwolle – Op maandagavond 12 december 2022 is er in de Zwolse gemeenteraad gedebatteerd over negen nota’s die onder het thema dienstverlening en inwonerbetrokkenheid vallen. Alle fracties maakten een keuze uit de negen onderwerpen voor hun bijdrage en spreektijd.

Afstandscriterium

Swollwacht begon met haar bijdrage en zei dat het themadebat de dingen niet gemakkelijker maakt voor inwoners. Ze vindt het belangrijk dat het versimpelteam zich blijft buigen over de stukken van de gemeente. Wat betreft het rioolonderzoek naar drugsgebruik wil zij een ‘bigger picture’, en het afstandscriterium voor coffeeshops zou weer in ere moeten worden hersteld.

De PvdD is groot voorstander van een lokaal vuurwerkverbod. De maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld voor milieu, gezondheid, dieren, fijnstof, psyche en afval, zijn te groot om niets te doen. Zwolle zou zich minder afwachtend moeten opstellen tegenover het komende landelijk verbod en al sneller zelf een lokaal verbod moeten instellen.

Vuurwerkverbod

Het CDA pleit voor fysieke informatiepunten, bemenst door ambtenaren, waar mensen die niet digivaardig zijn terecht kunnen. Andere partijen, en ook de wethouder, zeggen daarop dat dergelijke punten al bestaan in de diverse stadkamer locaties. Ook wil het CDA een degelijk en meerjarig plan om toe te werken naar een vuurwerkverbod voor consumenten. Ze vindt het belangrijk om naar het landelijk beleid te kijken, en dan zien hoe dat lokaal kan worden uitgerold. Er moet gekeken naar een alternatief, bijvoorbeeld een provinciale vuurwerkshow. De vuurwerkvrije zones moeten goed gehandhaafd worden.

GroenLinks vindt dat de nota over de jaarwisseling door burgemeester Peter Snijders een onvoldoende krijgt. Hert ambtenaren apparaat zou meer kunnen doen. Zij is echter wel blij dat het streven gaat naar een vuurwerkverbod. Pas bij het PPN de plannen presenteren is te laat. Zij is wel blij dat de stukken van de gemeente in begrijpelijker taal zullen worden geschreven door het versimpelteam.

Gezonder en veiliger

D66 ziet dat het versimpelteam al jaren bestaat, maar nog niet echt werkt. Grotere leesbaarheid is nog steeds nodig. Voor wat betreft het vuurwerk is er een doorontwikkelend meerjarenbeleid nodig. De jaarwisseling moet gezonder en veiliger. Er moet voor de inwoners hier zekerheid over komen voor de toekomst, het moet niet alleen een zaak zijn van de politiek.

De ChristenUnie is ook voor een vuurwerkverbod, maar wil hier langzamer naar toe groeien om er draagvlak voor te krijgen bij inwoners. Het tijdspad dat zij noemt is een jaar later dan waar andere partijen over spreken. Zij wil dat er niet zomaar een traditie wordt afgepakt van inwoners, maar dat er iets voor in de plaats komt. Ook wil zij weten waarom mensen in Zwolle zoveel drugs gebruiken. Dit moet zeker worden tegengegaan vooral bij jongeren. Het is erg slecht voor de gezondheid en kan ertoe leiden dat mensen de criminaliteit worden ingezogen. Het versimpelteam gaat inwoners echt helpen, zegt de CU.

Sneller handelen

De PvdA ziet dat er geen evaluatie is van de dienstverlening en dat er vaak te laat wordt gereageerd op emails aan de gemeente. Onderhandelen over de openbare ruimte loopt vaak dood. Taalgebruik bekijken is belangrijk, zegt de PvdA. Wat betreft vuurwerk zegt zij dat al sinds jaar en dag wordt gesproken over een afschaffing, maar dat nog altijd niet rond is. Dat vindt de PvdA laf. Hoe lang kun je eerste stappen blijven zetten, denkt zij. Er is een stip op de horizon nodig wanneer hert afgelopen is.

De VVD vindt dat de ambities op de dienstverlening van de gemeente moeten worden verhoogd. Er moet binnen vijf dagen een antwoord komen op vragen. De doorlooptijd van vergunningen moet worden gemonitord. De gehandicaptenparkeerkaart moet thuis kunnen worden bezorgd. De VVD ziet over het vuurwerkbeleid dat er een mix is van traditie en gezondheid. Zij schrikt erg van het sterk gestegen gebruik van 3MMC.

Reactie burgemeester Peter Snijders

Het streven van de burgemeester is een meer veilige jaarwisseling neer te zetten. Hij is voor een consumentenvuurwerkverbod, en neemt daarvoor nu de eerste stappen. Het verbod gaat er in ieder geval aankomen, of het nu landelijk is of niet. Er is intensivering van handhaving en preventieve voorlichting op scholen. Net als bij roken zou er nu een vuurwerkvrije generatie moeten komen, maar dat duurt nog te lang voor dit probleem.

Veerdeeldheid en verschil van mening zal er altijd zijn, maar zeker twee derde van de inwoners nu in Zwolle heeft al sympathie voor een consumentenvuurwerkverbod. Het moet zeker niet nog tien jaar duren, zoals nu al is gebeurd, zegt Snijders.

Er zijn in Zwolle al gesprekken met scholen over drugsgebruik, dat zou moeten worden uitgebreid met studentenverenigingen en ouders, vooral volgens het IJslands model. Dit model is vrij breed en zou op Nederland moeten worden aangepast. De GGD is nu al bezig met voorlichting over veiliger gebruik van middelen, maar preventie is beter.

Reactie wethouder Paul Guldemond

Wethouder Guldemond vertelt dat 93,9% van de vragen aan de gemeente binnen de termijn worden beantwoordt, en dat is hoger dan in vele andere gemeentes. Hij zegt toe de doorlooptijd van vergunningen te gaan monitoren.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op de publieke tribune in het gemeentehuis op maandagavonden vanaf 19.30 uur. Ook is er een Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button