KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek

Zwolle wil meer bereiken voor maatschappelijke bijdrage van cultuur voor Zwolse inwoners en bezoekers van de stad

Zwolle – De gemeente Zwolle wil met het ‘Toeristisch Perspectief 2030’ bijdragen aan de maatschappelijke opgave in de stad. Dat blijkt uit een nota die wethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Vanuit toerisme en citymarketing wil Zwolle bijdragen aan het welbevinden van eigen inwoners door inspiratie te bieden en aanbod te ontwikkelen, die niet meer alleen gericht is op het centrumgebied, maar ook op wijken en omliggende regio’s. Deze inzet is ook voor het uitnodigen van bezoekers tot een langer verblijf met daarmee meer bestedingen, die ten goede komen aan ondernemers en culturele instellingen en waarmee voorzieningen voor eigen inwoners in stand kunnen worden gehouden.

Zwolle Marketing werkt daarom hard aan het platform www.visitzwolle.com om deze informatie en inspiratie te bieden. voldoende aantrekkelijk vrijetijdsaanbod is niet overal in de stad vanzelfsprekend. In een wijk als Assendorp is al het nodige aantrekkelijke vrijetijdsaanbod voor de beoogde doelgroep aanwezig en is sprake van organiserend vermogen. Ook bij de Diezerbrink, met haar internationale karakter, is er organiserend vermogen. Om deze reden en de ligging en de aansluiting van het aanbod bij de doelgroep, zal eerst in deze wijken ingezet worden op het aanjagen van extra aanbodontwikkeling.

Ommeland

De inzet op meer vrijetijdsaanbod in het ommeland sluit aan bij de ontwikkeling dat het agrarische buitengebied transformeert en op zoek gaat naar nieuwe verdienmodellen. Het beschikbare budget vanuit Zwolle is te klein om aanbodontwikkeling in het ommeland aan te jagen. Door aan te sluiten bij overleggen en programma’s met cofinanciering als LEADER, PPLG en Agenda Natuurinclusief, hoopt de gemeente, samen met andere organisaties in de regio, toch resultaten te bereiken op het verbinden van de stad met het ommeland.

Eerste resultaten

In 2022 en 2023 is gewerkt aan de eerste uitvoeringsagenda bij dit toeristisch perspectief. Daarbij zijn mooie resultaten bereikt (zie bijlage 1). Denk daarbij aan projecten zoals de boeien in de stadsgrachten, Art Flow in 2022, de Kunst van de Korte Keten, Trotse Muren, het Hanzejaar, Kunst en Spelen (beoogd in Broerenkwartier en bij de Agnietenplas), het ontwikkelen van wandelroutes, de lancering van Zwolle.nl/leukleukleuk, campagnes om bezoekers te trekken naar Zwolle en verbetering van hét bezoekersplatform voor Zwolle: www.visitzwolle.com, vertaling van deze website in Engels en Duits en tenslotte inzet op de kennis van en de samenwerking met de tourist offices.

Het Toeristisch Perspectief is gebaseerd op twee hoofdlijnen: 1. Qua aanbodontwikkeling wordt aangesloten bij het Kompas van Zwolle, waarin Zwolle zich meer wil ontwikkelen als experimentele, creatieve en ondernemende Hanzestad om aantrekkelijker te worden voor kenniswerkers en pioniers. En 2. Men geeft invulling aan het landelijk toeristisch perspectief door te kiezen voor de prioritaire lijnen: Spreiding en balans, Zwolle, overal aantrekkelijk, Mobiliteit en bereikbaarheid, Duurzaamheid moet en Gastvrijheid.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button