Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: besluiten Zwolse gemeenteraad onder andere over vluchtelingenopvang

Zwolle – Maandagavond 27 november was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Ruim 20 agendapunten en vele subagendapunten stonden centraal. Ook was er een inspreker over de Zwartewaterzone.

De heer Joop Steinvoort sprak in namens belangenbureau Holtenbroek. Omdat de plannen in de Zwartewaterzone veranderd zijn (andere plannen voor bouwen in uiterwaarden), wil hij graag dat de gemeenteraad haar beleid over deze plek aanpast en de inwoners daar meer stem geeft. Zacht gezegd, zegt hij, zijn de burgers niet tevreden over hoe zij zijn betrokken bij de plannen tot nu toe.

Raadslid Mart Oude Egbrink van de PvdA stapte op omdat hij het moeilijk vindt het raadswerk te combineren met zijn jonge gezin en ander werk. Burgemeester Peter Snijders roemde hem in zijn afscheidsspeech om zijn werk voor de stad. Volgens Snijders is hij een echte Zwollenaar geworden, nadat hij ruim vijf jaar geleden vanuit Enschede naar Zwolle kwam. Oude Egbrink toonde zich nuchter, en bracht kennis en kunde in de raad, aldis Snijders. Ook was hij een baken van rust. Fractievoorzitter Luna Koops van de PvdA typeerde hem als een man met passie voor Duitsland en bier met bitterballen, die alle soorten onderwerpen op zich nam, saaie en minder saaie.

Oude Egbrink zelf neemt afscheid met de woorden dat hij de afgelopen jaren met veel plezier in de gemeenteraad heeft gewerkt. De samenwerking was altijd respectvol, ondanks dat niet iedereen het altijd met elkaar eens is, zegt hij. Hij heeft zich altijd welkom gevoeld en hoopt nu meer tijd voor zijn gezin te hebben. Als nieuw raadslid voor de PvdA is Hettie van Aalderen aangesteld.

Lange termijn aanpak vluchtelingen

Over het agendapunt ‘Lange termijn aanpak opgave vluchtelingen’ is op verzoek van de VVD een twee minuten debat ingevoegd. Dit raadsinstrument kan men gebruiken wanneer een onderwerp direct is geagendeerd voor besluitvorming. De debatvraag is, of de voorgestelde lange termijn aanpak haalbaar en behapbaar is voor de stad.

De VVD vindt dat iedereen die zijn huis en haard moet verlaten omdat het oorlog is, opvang verdient. Echter, er blijkt niet genoeg ruimte te zijn voor een goede opvang met woningen, huisartsen, taaldocenten etcetera. Daarom maakt de VVD zich grote zorgen over de lange termijn aanpak. Ook is er geen financiële paragraaf ingesloten in de lange termijn aanpak.

De SP is groot voorstander van de gepresenteerde lange termijn aanpak, omdat het geen blauwdruk is, maar wel een richtlijn. Kritiek komt wel terecht in de gemeenteraad. Voor de risico’s zijn wel oplossingen, zegt zij. Swollwacht is mordicus tegen de aanpak, omdat de kwaliteit van de opvang absoluut niet kan worden geborgd. De begeleiding die wettelijk moet worden geboden kan Zwolle niet bieden omdat er te weinig capaciteit is, zegt deze partij.

GroenLinks vindt de uitwerking van de lange termijn aanpak wel concreet, en D66 wil vooral luisteren en verantwoordelijkheid nemen. Er zijn enquêtes geweest en een stadsdialoog, en dat is voldoende. De PvdA is blij met de geschetste aanpak en de PvdD hoopt dat de aanpak van vluchtelingen door kan gaan na de laatste verkiezingen.

Wethouder Dorrit de Jong zegt in haar reactie dat ze blij is dat iedere partij graag gekwetste mensen wil opvangen. Zwolle doet wat ze moet doen en net iets meer. Het is goed om er stil bij te staan of dat allemaal wel kan, zegt zij, en wat de risico’s zijn. Het is niet meer zeker dat de ‘Spreidingswet’ wordt aangenomen. Ook zijn de plannen afhankelijk van bijdragen van de rijksoverheid. De gemeente heeft echter niet stil gezeten, en wethouder De Jong heeft ook bij gesprekken in de regio gezeten over dit onderwerp. Dit plan is aangenomen.

Energie armoede

Het CDA zegt in een stemverklaring over energiearmoede dat zowel huurders als kopers moeten profiteren van de steun en dat Zwolle een krachtig middenveld heeft en dat telt. Het plan is aangenomen. Wat betreft de zorgelijke zorgaanbieders willen de VVD en Swollwacht een degelijk vergunningenstelsel en GroenLinks en PvdA afspraken in regioverband. Dit plan is aangenomen.

De VVD wil graag dat gekeken wordt naar de financiële deugdelijkheid van het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Dit plan is aangenomen. Ook over het beschermd stadsgezicht is het één en ander gezegd, met name Swollwacht wil niet dat de zonnepanelen worden toegestaan, zij wil een heel beschermd stadsgezicht, niet een beetje. De ChristenUnie wil graag een inspectie en D66 is zeer blij met de nieuwe toegestane panelen omdat we zo veel mogelijk duurzaamheid nodig hebben. Dit plan voor het toestaan van de zonnepanelen is aangenomen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda ende stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button