Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Zwolle actualiseert referendumverordening

Zwolle – De huidige referendumverordening is verouderd, en dus is er een nieuwe gemaakt. Dat blijkt uit een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Een referendum is een democratisch instrument waarbij inwoners zich kunnen uitspreken over een
politieke kwestie. Het referendum is een relatief zwaar democratisch middel om inwoners te laten
meedoen. Zwaar, omdat het een langdurig proces voor initiatiefnemers is en organisatorische kosten
met zich meebrengt. Het is dan ook een instrument waarbij degenen die mogen kiezen, als zij het initiatief nemen om een referendum te houden, serieus moeite moeten doen om aan te tonen dat er voldoende
draagvlak is.

Wijzigingen

De nieuwe referendumverordening is gebaseerd op de actuele kennis over lokale referenda in het hele land, en het gevoerde debat over de opinienota. De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de huidige verordening zijn de taken van de referendumcommissie die duidelijker omschreven zijn, de mogelijkheid die is gecreëerd tot het houden van een raadgevend of een raadplegend referendum, een mogelijkheid die men biedt voor het digitaal afleggen van ondersteuningsverklaringen, een andere richtlijn die men hanteert voor het aantal ondersteuningsverklaringen bij het inleidende en definitieve verzoek, geen opkomstdrempel die meer voor een geldig referendum wordt gehanteerd, en een subsidieregeling die is opgenomen om campagneactiviteiten van inwoners en maatschappelijke organisaties voor het referendum te ondersteunen.

De afgelopen jaren zijn er zo’n veertig referenda gehouden in Nederland: twee op nationaal niveau, de rest bij
gemeenten. Kennis uit en ervaring met deze referenda zijn door de VNG gebruikt om hun modelverordening te herzien. De nieuwe Zwolse referendumverordening is gebaseerd op de bepalingen uit de VNG modelverordening. Waar nodig zijn deze bepalingen in lijn gebracht met de opvattingen van de raad zoals die tijdens het debat naar voren kwamen.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button