KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek

Gemeenteraadsvergadering 30 oktober over Nieuwe Veemarkt en Stadspas

Zwolle – Maandagavond 30 oktober om 19.30 uur zijn er weer twee debatten in de gemeenteraad van Zwolle. Het eerste gaat over het Ruimtelijk Ontwikkel Plan (ROP) Nieuwe Veemarkt. Het tweede gaat over eventuele dilemma’s rond de voorgenomen Stadspas.

De toekomstige Nieuwe Veemarkt moet een eigenzinnige wijk worden met daarin een breed en veelzijdig aanbod van woningen en ruimte om te innoveren en te experimenteren. Een nieuwe stadsbuurt met voldoende ruimte voor water, groen, mens en dier. Op deze locatie moeten 750 woningen worden gerealiseerd.
Onderdeel van het ROP is het behouden en ontwikkelen van de bestaande Elbertsschool en de Bogenhal waarvoor er aparte voorstellen aan de raad zijn aangeboden. In samenhang met het ROP heeft de raad ook een voorstel voor mobiliteitshubs en parkeren voor de Nieuwe Veemarkt aangeboden. Deze vier voorstellen worden tijdens dit debat gecombineerd behandeld.

Stadspas

In het coalitieakkoord is in het kader van de inzet op bestaanszekerheid en kansengelijkheid de ambitie beschreven om te komen tot invoering van een Zwolse stadspas. De pas moet het voor inwoners met en laag inkomen makkelijker maken om gebruik te maken van alle regelingen waar zij recht op hebben. Een dergelijke pas zou eventueel ook breder ingezet kunnen worden. In december 2022 heeft de raad gedebatteerd over de opbrengsten van een vooronderzoek naar mogelijke invullingen van een Stadspas. De beelden over de mogelijke invullingen bleken divers te zijn en om meer duiding te vragen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 
Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button