KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek

Sloop Stilohal locatie gaat starten

Zwolle – De gemeente wil niet langer wachten met de sloop op het Stilohal terrein, nadat vertraging werd opgelopen door een rechtszaak van het Kegelhuis daar, dat ook op de nominatie staat om gesloopt te worden. Het blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De Stilohal en het tussengedeelte zijn nog in gebruik via een leegstandsbeheerder. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer het gebouw van het Zwols Kegelhuis vrijkomt, maar het is niet wenselijk om de sloop van de overige gebouwen hierop te laten wachten. Daarnaast leidt instandhouding van de nummers 105 en 107 tot kosten, terwijl sloop van deze gebouwen onvermijdelijk is.

Redenen voor sloop

Redenen voor de sloop van Van Wevelinkhovenstraat 105 en 107 zijn dat de technische levensduur is verstreken. De algehele bouwkundige staat van de gebouwen is zeer slecht. Het dak is lek en een groot deel van de installaties is uitgevallen. Daarnaast laten houten geveldelen los, waardoor ook in de gevel lekkages ontstaan. Het gebouw gaat in zijn geheel zienderogen achteruit waardoor het onbeheersbaar wordt.

Ook het instandhouden van de gebouwen wordt onbeheersbaar. Het instandhouden van de leegstaande gebouwen is een uitnodiging tot vandalisme en vernielingen. De leegstandsbeheerder heeft aangegeven dat de beheersbaarheid van de situatie in en rondom het gebouw heel moeilijk is. Er wordt ingebroken met overlast van ongewenste bezoekers tot gevolg.

Tevens is er sprake van een potentieel onveilige situatie. Door een toename van vandalisme en vernielingen wordt de situatie steeds onveiliger. Incidenten en het ontstaan van gevaarlijke situaties liggen op de loer. In 2021 heeft er al eens brandstichting plaatsgevonden aan de achterzijde van de Stilohal. Gezien de ligging nabij een benzinestation en de aanwezigheid van asbest in het gebouw kan een volgende brand grote gevaren opleveren.

Circulair slopen

De Stilohal en het tussengedeelte worden circulair gesloopt. Dat betekent dat de grondstoffen die vrijkomen, weer in andere projecten hoogwaardig worden toegepast. De kosten, inclusief onder meer asbestverwijdering, verwijdering Japanse duizendknoop, noodzakelijke bomenkap, archeologie en begeleidingskosten zijn geraamd op (afgerond) € 625.000. Deze kosten worden geactiveerd door de gemeente Zwolle zodat deze op termijn ingebracht worden in de te openen grondexploitatie.

De verwachting is dat men kan starten met de sloop na de zomer van 2023.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button