KabelkrantNieuws uit ZwolleOpiniePolitiek

Verslag: Gemeenteraad Zwolle in debat over het Stadshart

Zwolle – Maandagavond 6 februari was er in de gemeenteraad van Zwolle een raadsdebat over de Uitvoeringsagenda ‘Stadshart van morgen 2022-2027’.

De Uitvoeringsagenda is een uitwerking van een ontwikkelprogramma, en staat dus dichterbij de werkelijke uitvoering van de plannen. Het stuk is te lezen op www.zwolle.nl. Het geeft een overzicht en prioritering aan nieuwe projecten en onderzoeken voor de komende vijf jaar.

Volgorde planning

Het CDA begon met haar bijdrage over het stuk. Zij zegt dat de ambities van de stad hoog liggen en dat de stad een enorme impuls gaat krijgen. Zij is wel bezorgd over de volgorde van de planning, vooral als het gaat om de mobiliteitsplannen. Evenals de VVD wil zij graag dat er eerst alternatieven zijn voor auto’s voordat de stad autoluw wordt gemaakt. Op zich is zij blij met de komst van mobiliteitshubs. De aanpak van de Diezerstraat wil zij iets naar voren halen.

Swollwacht haalt een stukje middeleeuwse geschiedenis van Zwolle naar voren, met als doel te wijzen op goed omgaan met schaarse ruimte. Ze legt de nadruk op het behoud van grote bomen in het stadshart. Verder vindt zij de Uitvoeringsagenda een prachtig plan. De participatie in dit project is voor haar ruim onvoldoende. Andere partijen spreken dit tegen en zeggen dat er juist meer participatie is geweest dan ooit.

Ontmoeting

De ChristenUnie ziet dat steeds meer mensen graag in de Binnenstad willen wonen, wat maakt dat mensen daar ook nog liever komen. Een duurzame ontwikkeling van het Stadshart vindt zij hoogst noodzakelijk. Het gebruik van de ruimte wordt daardoor aangenamer. Ze vindt het prima dat eerst de Kop van Assendorp en de Diezerkade worden aangepakt. Voor buurtjes in het Stadshart zijn ontmoetingsplekken noodzakelijk. Ondernemers maken zich zorgen over de mobiliteit, zegt de partij, en daar wil zij rekening mee houden. Ook moet er levensloopbestendig worden gebouwd.

De VVD is enthousiast over de langgekoesterde wens voor de binnenstad. Ze heeft vertrouwen in de investeringen op deze plek. De zorgen zitten hem in de uitvoering, zegt deze partij. Zij wil graag twee keer per jaar op de hoogte gehouden worden over de resultaten. Ook wil zij samenwerken met partijen als City Centrum en Zwolle Fonds. Volgens de wethouder gebeurt dit al.

Fietsen

De PvdA ziet een ontwikkeling in het Stadshart naar verbeterde leefbaarheid en minder auto’s. Groen moet vooral in tijden van crisis een topprioriteit hebben. Bomen moeten blijven behouden. Wat betreft participatie mogen mensen wel meepraten, maar niet meebeslissen. Dat vindt zij jammer. Het fietsbereik in de Binnenstad zou groter moeten zijn dan in deze visie met een centrale fietsparkeerplek. Dat zegt de wethouder niet toe, omdat zij het voor voetgangers prettiger wil maken.

De PvdD vindt dat het Stadshart een toekomstbestendige plek gaat worden. Zij is echter niet blij dat er een aantal bomen moeten wijken voor de bouwplannen. Volgens wethouder Schuttenbeld kan dat niet anders, en wordt er in de bomenverordening ook rekening gehouden met de verwachte levensduur van de bomen in relatie tot de levensduur van de gebouwen. Het bouwen kan zonder de (selectieve) kap niet doorgaan. Volgens de PvdD zijn bomen ook een fourageerplek voor vogels en vleermuizen. Ook wil zij minder verlichting in de stad voor het belang van de natuur. Volgens de wethouder kijkt men waar dit kan.

Veel groen

GroenLinks zegt  dat er grote investeringen worden gedaan in de stad en dat het heel mooi wordt. De plannen moeten aansluiten bij de bewoners. Er moet ook veel aandacht zijn voor goede communicatie. Hopelijk komt er veel groen, zegt de partij. De terugkeer van de Willemsvaart past ook goed in de plannen. Er moet ruimte zijn voor inclusie en fijn verblijven. De 3.000 woningen die er komen zijn een mooie toekomst voor de stad.

Volt wil graag dat het Stadshart duurzaam en toekomstgericht wordt aangepakt. Ze wil vooral veel inspraak voor de toekomstige generaties, de jongeren van nu. Daar komen veel ideëen en creativiteit vandaan. Cultuur is ook belangrijk om mee te nemen, zegt de partij, evenals meer groen. Dit zijn allemaal verbindende factoren. Zwolle is liefde op het eerste gezicht, zegt Volt.

Allemaal prima

De SP is overwegend positief over het participatieproces van de ontwikkelingen. Vaker op de hoogte worden gehouden over de financiën van het project lijkt deze partij prima. Autoluw worden en het STOMP-principe vindt zij allemaal ook goed. Als het allemaal niet lukt haalt de SP de witte fietsen weer te voorschijn, grapt de woordvoerder van de SP.

Reactie wethouder Monique Schuttenbeld

Wethouder Schuttenbeld zegt dat er veel is ingezet op participatie, en dat ze daarmee doorgaan. De aandacht voor jongeren kan scherper, bijvoorbeeld door het betrekken van de jongerenraad. De participatie gaat soms niet zo ver als de projecten al in een vergevorderd stadium zijn.

Als er 3.000 woningen komen, heeft dat invloed op de verkeersbewegingen. Daarom zijn auto-hubs wel nodig. De gemeente is nu al bezig met een strategie daarvoor. Er is nu veel zoekverkeer, mensen die de hele stad rondrijden om te zoeken naar een plekje. Dat kan snel worden verminderd.

Groen is een absolute prioriteit voor het Stadshart, zegt Schuttenbeld. De bomen waarmee gecompenseerd gaat worden voor de kap, dus de bomen die worden teruggeplant, worden geselecteerd op bladerdak. Het zijn dus geen kleine jonge boompjes.

De wethouder wil met communicatie alle stappen delen met de gemeenteraad.

Gemeenteraadsvergaderingen  zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button