Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpaginaZorg & Welzijn

Verslag: gemeenteraadsvergadering over senioren

Zwolle – In de gemeenteraad was er maandagavond een debat over het rekenkameronderzoek ‘Aandacht voor ouderen’. Ook boog de raad zich over het beleidsplan diversiteit en inclusie ‘Omarm het verschil’.

Het rekenkameronderzoek richt zich op de seniorenagenda ‘Vitaal en Waardig Ouder Worden’. Het rapport ‘Aandacht voor ouderen’ gaat in op de toegevoegde waarde van deze seniorenagenda. Heeft de seniorenagenda bijgedragen aan de algemene doelstelling om Zwolle aantrekkelijker te maken voor ouderen?

Positief effect

Als eerste kwam de PvdA aan het woord. Zij heeft een heel rijtje cijfers over ouderen. Zo stijgt het aantal 75+ers in 2040 met 86%. Dat betekent heel veel. Zij is er gelukkig mee dat de seniorenagenda een positief effect heeft gehad. Overzicht, verbinding en samenwerking worden door de partij opgetekend. Er mag nog wel meer aandacht komen voor het project veilig thuis, vindt ze, omdat veel ouderen slachtoffer worden van financiële oplichting.

De SP wil Zwolle prettig houden ondanks de groeiende groep ouderen. Ze onderschrijft de aanbevelingen in het rapport, maar wil ook dat ouderen een prioriteit blijven. Ze kiest voor een positieve gezondheid met gezonde leefstijl. De seniorenagenda mag daarbij nog wel iets concreter worden.

Scherper

GroenLinks meent dat terugkijken veel informatie oplevert. Het seniorenbeleid kan volgens haar scherper. Het moet gekoppeld worden aan problemen en doelstellingen binnen diverse domeinen. Belangrijk is waaraan de doelgroep behoefte heeft. Er mag meer aandacht naar roze ouderen.

Volgens D66 is ‘Aandacht voor ouderen’ een goede basis voor gesprek. Ze is wel kritisch over het beleid. Er gebeurt veel, maar er moet zeker aandacht blijven voor de uitvoering van de agenda. De hoeveelheid kleine huishoudens stijgt, evenals de mantelzorg. Daar moet aandacht voor zijn.

Samenleving veranderd

De ChristenUnie vindt het rapport relevant en actueel. Ze vindt dat er aandacht moet zijn vooral op de thema’s wonen, ontmoeten en sporten, voor de ouderen. Het rapport biedt een duidelijke basis om te gaan sturen. Ouderen kunnen de veranderingen in de samenleving niet altijd bijbenen. Ook daar moet aandacht voor zijn.

De PvdD vermeldt dat er nu 21.500 65+ers zijn in Zwolle, en dat gaat sterk stijgen. In Zwolle is het percentage ouderen iets lager dan in de rest van Nederland. Alle beleidsdomeinen moeten volgens haar verbonden worden met het oog op ouderen. Verbinden, samenwerken en netwerken moeten daarbij voor ouderen mogelijk zijn en blijven. Er is ook sprake van jongere, fittere ouderen, en die zouden iets kunnen betekenen in vrijwilligerswerk.

Het CDA ziet veel positieve bevindingen in het rapport. Daar kan de gemeente haar voordeel mee doen. Zij heeft ook kritiek: er zijn onvoldoende woningen beschikbaar en veel ouderen lijden onder eenzaamheid. Ook dementie eist slachtoffers. Hiervoor moet de gemeente werken aan concrete acties.

Veilig

De VVD vindt dat alleen het beste goed genoeg is voor de Zwolse ouderen. Het belang van de ouderenagenda moet worden gewaarborgd. Ouderen moeten veilig kunnen zijn en er is te weinig actie voor roze ouderen, met name in de verpleeghuizen. Veel ouderen willen niet verhuizen, en hoe moet dat.

Swollwacht vindt het rapport heel waardevol. Het belang van de seniorenagenda staat voor haar buiten kijf. Het zou wat concreter en tastbaarder mogen worden om het welbevinden van ouderen ook wat meer integraal vorm te geven. De zorg voor ouderen moet volgens de partij onder één budget vallen. Er is natuurlijk ook nog de impact van de corona-crisis, waarbij men ouderen niet thuis kon bezoeken. Daardoor hebben de acties vertraging opgelopen.

Reactie wethouder Dorrit de Jong

Wethouder De Jong is blij met het gesprek. Het college is bereid tot veel aanpassingen in het beleid. Die zouden dan moeten worden beoordeeld door de gemeenteraad. Wat is er belangrijk voor succes van het beleid? Doelen en middelen, capaciteit, arbeidsmarkt? Ze wil vooral kritisch zijn over de eigen rol. Er is veel urgentie voor het onderwerp. Tijdens het voorjaarsmoment in de raad wordt er meer duidelijk.

Het blijft volgens de wethouder belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Rijksgeld zou ook moeten kunnen helpen. Het programma ‘Vitaal en veilig thuis’ zou ook moeten worden uitgebreid naar andere wijken.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden in het gemeentehuis op de publieke tribune vanaf 19.30 uur of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button