KabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijsPolitiek

Minister Karien van Gennip bezoekt Landstede MBO

‘Je bouwt een huis met vakmensen’

Zwolle – Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week een bezoek gebracht aan Landstede MBO. Samen met vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties en Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA) uit Kampen, ging zij in gesprek met een tiental studenten van Landstede.

Belangrijkste onderwerp van gesprek: arbeidsmarkt en onderwijs. Studenten en docenten van de opleiding Veilig & Beschermd van Landstede verzorgden op de onderwijslocatie aan de Ossenkamp in Zwolle in aanwezigheid van de minister een korte praktijkles.

Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig

Landstede directeur Tom Valk benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Binnen Regio Zwolle krijgt deze samenwerking vorm met de Human Capital Agenda en de Regio Deal. Het is volgens Valk voor het beroepsonderwijs noodzakelijk om strategische allianties te sluiten met het bedrijfsleven. Onderwijs en ondernemers hebben elkaar nodig. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het onderwijs aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en dat studenten de mogelijkheid krijgen tijdens hun opleiding stage te lopen.

Minister wijst op belang Leven Lang Ontwikkelen

In haar gesprek met de studenten wees minister Van Gennip op het belang van een Leven Lang Ontwikkelen. Zij gaf de studenten het volgende advies mee: ‘Als je klaar bent met school, ben je niet klaar met leren. Je moet jezelf blijven ontwikkelen en je bent daarvoor ook zelf verantwoordelijk.’ Van Gennip zou graag zien dat de leercultuur, de aandacht voor het blijvend ontwikkelen van medewerkers, ook in het mkb meer omarmd wordt. Waarbij er ook gekeken moet worden naar de opleidingsbehoefte van oudere werknemers.

Middelbaar beroepsonderwijs verdient meer waardering

Op de opmerking van een van de studenten dat het bedrijfsleven het niveau van een afgestudeerde mbo’er nog wel eens onderschat, antwoordde de minister dat de waardering voor het vakmanschap weer terug moet komen. ‘Je bouwt een huis met vakmensen. De uitdagingen waar Nederland de komende decennia voor staat, vragen om goed opgeleide vakmensen.’ Ze vond het dan ook heel inspirerend te horen wat studenten drijft en waarom ze vol overtuiging voor hun opleiding hebben gekozen. ‘We hebben de jongere generaties nodig om mee te denken over oplossingen voor de vraagstukken waar we mee geconfronteerd worden.’

Van Gennip hoopvol gestemd

Zowel de minister als kamerlid Palland gaven na afloop van de bijeenkomst aan hoopvol gestemd te zijn door de betrokkenheid van de aanwezige studenten. Het gesprek liet volgens hen ook zien hoe belangrijk de aanwezigheid van mbo- en hbo-opleidingen is voor de regio. Het is daarom zaak ervoor te zorgen dat deze op peil blijven. ‘De goede samenwerking die er nu al is tussen bedrijfsleven en onderwijs in Regio Zwolle is hier een goede garantie voor,’ aldus minister Van Gennip.

Gerelateerde artikelen

Back to top button