Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Informateur Arie Slob geeft stand van zaken onderhandelingen

Zwolle – Arie Slob vervolgt zijn werk voor de vorming van een nieuwe coalitie in Zwolle als informateur. Hij doet dat op verzoek van de vier partijen ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA. De informateur doet verslag van de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen voor het vormen van de nieuwe coalitie.


Van de informateur

Na afronding van mijn advies aan de gemeenteraad op maandag 4 april zijn de onderhandelaars van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA direct de volgende dag bij elkaar gekomen in het Staatshuys aan de Thorbeckegracht. Een prachtige historische locatie (het geboortehuis van Thorbecke) om met elkaar naar de toekomst te kijken.

Er zijn procesafspraken gemaakt en onderwerpen vastgesteld waar de partijen de komende tijd met elkaar over willen spreken. Ook is hier afgesproken dat ik door zal gaan als informateur van het nieuwe college. Ik ben graag bereid dit voor ‘mijn’ stad te doen. De opdracht die ik heb gekregen is inmiddels al aan de gemeenteraad verstuurd. Het was overigens fijn om dinsdagavond te zien hoe enthousiast en gedreven de onderhandelaars met elkaar spraken. Al met al een mooie start van de onderhandelingen.

Samenwerking

Zaterdag 9 april hebben we dat direct een vervolg gegeven en stonden de onderhandelaars stil bij de politiek-bestuurlijke samenwerking die ze met elkaar willen aangaan. Besproken vragen daarbij waren onder meer: wie zijn de mensen die daar inhoud aan moeten geven en wat zijn kernwaarden die daarbij horen? Met name de beoogde bestuurscultuur voor de komende jaren kreeg daarbij aandacht.

Toekomst van Zwolle

Dinsdag 12 april was er weer een ontmoeting. Nu stond vooral centraal de visie op de toekomst van Zwolle. Belangrijk om met elkaar vast te stellen wat het gedeelde fundament is tussen de vier beoogde coalitiepartijen. Daar zal in de komende weken verder op doorgebouwd moeten worden. Het was inspirerend om daar mee bezig te zijn. Opnieuw werd er gesproken over de bestuurscultuur die men wil voorstaan in de komende jaren.

Staat van de stad

Vrijdag 15 april zijn we de hele dag bij elkaar geweest om informatie te ontvangen over een aantal belangrijke onderwerpen. Burgemeester Peter Snijders heeft de onderhandelaars bijgepraat over veiligheid en de regionale samenwerking. Gemeentesecretaris Dick Emmer heeft de staat van de gemeentelijke organisatie onder de aandacht van de onderhandelaars gebracht. Belangrijk om rekening mee te houden als men in komende weken nieuwe (beleids)afspraken wil maken. Ook werden de onderhandelaars meegenomen in het financiële perspectief van Zwolle voor de komende jaren.

Vervolg

Volgende week gaan we de diepte in bij een aantal concrete onderwerpen: cultuur, economische ontwikkelingen/circulaire economie, de groei van de stad, gebiedsgericht werken en duurzaamheid/energietransitie. Voorbereidingen worden zoveel mogelijk door de partijen zelf gedaan. Daarvoor wordt deze week zaterdag 16 april gebruikt.

Bij een aantal onderwerpen zullen er personen/organisaties worden uitgenodigd bij de gesprekken tussen de vier partijen, maar ook in de voorbereiding van de gesprekken is er de mogelijkheid om externen te betrekken.

Planning is om eind mei het nieuwe college te kunnen installeren. Voor het zover is moet er nog hard gewerkt worden. Afgaande op de start en de gedrevenheid en inzet van de onderhandelaars van de vier partijen heb ik er als informateur vertrouwen in dat we daarin gaan slagen.

Ik zal u wekelijks een stand van zaken doorgeven.

Arie Slob, informateur


Het team

Onder leiding van Arie Slob onderhandelen de vertegenwoordigers van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA over de vorming van een nieuwe coalitie voor het dagelijks bestuur van de gemeente Zwolle. Wie zijn de mensen die voor deze partijen met elkaar de gesprekken voeren?

Hieronder ziet u de namen en gezichten. Ze worden ambtelijk ondersteund door Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis.

© gemeente Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button