Gemeenteraadsverkiezingen 2022Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Mooi verkiezingsdebat 14 maart in Odeon

Zwolle – Alle lijsttrekkers van de partijen die in Zwolle meedoen aan de verkiezingen waren verzameld in Odeon om met elkaar in debat te gaan over de verkiezingsthema’s.

Het debat werd opgeluisterd door de Zwolse Stemband en aan elkaar gepraat door presentator Boudewijn Koops van Stadsproducties. De deelnemende lijsttrekkers waren Anja Roelfs van GroenLinks, Jan Naber van het CDA, Ruben van de Belt van de ChristenUnie, Debby Matthijssen van de Partij voor de Dieren, Cankut Ercan van Volt, Johran Willigers van de VVD, Marco van Driel van D66, Patty Wolthof van de PvdA, Brammert Geerling van de SP, en Sylvia Bruggenkamp van Swollwacht.

De partijen waren aan elkaar gewaagd, en in het debat werd men nergens vervelend tegen elkaar. Op kernpunten konden de lijsttrekkers de mening van hun partij aan de Zwollenaar bekend maken. Zowel in de zaal als via de livestream was het debat te volgen.

Stellingen

De eerste stelling waarover werd gedebatteerd was: Wat gaan we doen bij financiële tegenvallers, bezuinigen of belastingen verhogen? Patty Wolthof vindt dat de gemeente eerst moet kijken naar het rijk voor extra geld in dergelijke gevallen, en Ruben van de Belt vindt dat er eerst binnen de gemeentelijke begroting moet worden gezocht en pas als laatste tot lastenverhoging moet worden over gegaan.

Wat betreft verkeer en bereikbaarheid debatteerden Sylvia Bruggenkamp en Cankut Ercan met elkaar. De stelling was: We gaan de binnenstad autovrij maken. Beide partijen waren het roerend met elkaar eens dat autovrij niet wenselijk is, omdat ook bijvoorbeeld mensen met een handicap de stad in moeten kunnen. Autoluw is wel een goed idee volgens hen, om heerlijk te kunnen flaneren in de stad.

Het onderwerp leefbaarheid en openbare ruimte werd getackeld door Marco van Driel en Brammert Geerling. De stelling: Zwolse huishoudens betalen voor hun afval op basis van hoeveelheid of een vast tarief op restafval. D66 vindt het een goed plan om voor hoeveelheid te gaan, bijvoorbeeld met afval te wegen. Dit omdat het tot nu toe nog niet gelukt is om de hoeveelheid restafval terug te brengen, ondanks de maatregelen. Brammert Geerling zegt dat afval een collectief probleem is. Bij diftar is er het risico dat mensen met een klein zakje evenveel betalen als met een grote zak. Dus graag het vaste tarief terug: voor iedereen hetzelfde.

Bij het onderwerp bouwen en wonen werden Jan Naber en Debby Matthijssen ondervraagd. De stelling luidt: We gaan voor bouwen binnen of buiten de bebouwde kom. Volgens Debby Matthijssen is het het beste om binnen de bebouwde kom te bouwen, omdat er ontzettend veel leegstand is, bijvoorbeeld kantoorpanden. Dat zou de natuur buiten sparen. Jan Nabers vindt dat er bij bouwen vooral moet worden ingezet op meer woningen. Volgens berekeningen kunnen er 500 extra woningen bij komen, verdeeld over inbreiding en uitbreiding, zonder schadelijke gevolgen.

Over veiligheid mochten Johran Willigers en Anja Roelfs het tegen elkaar opnemen. De stelling was: Meer jongerenwerkers, of meer handhavers? GroenLinks is voor meer jongerenwerkers om met preventie dit probleem aan te pakken. Mensen moeten naar elkaar omkijken en straffen hebben een negatieve impact op sociale relaties. De VVD vindt preventie ook belangrijk, maar wil tegelijkertijd meer maatregelen nemen om daders te pakken bijvoorbeeld met een zogenaamde patseraanpak, het innemen van met crimineel geld gekochte goederen.

Na deze debatronde, waarbij ook nog een aantal ja/nee vragen zijn gesteld, volgde er een tweede ronde, met als onderwerpen kunst en cultuur, duurzaamheid, en participatiewet. Daarna kreeg iedere lijsttrekker de kans om in 30 seconden hun partij te pitchen. Dat gaf nog puntige bijdragen. De hele livestream is terug te zien via YouTube.

Gerelateerde artikelen

Back to top button