Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Leerplichtverslag toont minieme stijging schoolverlaters

Zwolle – In het net gepubliceerde Leerplichtjaarverslag van de gemeente is een marginale stijging te zien van het aantal jongeren dat afwezig is op school of niet ingeschreven staat op een school. Er is in dit tweede corona jaar weer intensief ingezet op de samenwerking en afstemming tussen kind en ouders, onderwijs, leerplicht en RMC en het sociale wijkteam. Het aantal vrijgestelde leerlingen blijft hierbij gelijk.

Dit is ook positief uit te leggen; Het aantal jongeren dat een vrijstelling ontvangt is even groot als het aantal jongeren dat weer deelneemt aan het onderwijs of richting arbeid of dagbesteding gaat. Voor 18+ jongeren geldt dat een groot aantal jongeren weer deelneemt aan het onderwijs of aan het werk gaat. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen waar een crisis op de arbeidsmarkt uitblijft.

Gewone setting

Het is de bedoeling van de wethouder (en het college) dat kinderen positief opgroeien en zo veel mogelijk in een gewone setting van gezin en school. Een ononderbroken schoolloopbaan is daarbij van groot belang. Wanneer dat niet lukt, zoekt men naar passende ondersteuning. Dat doet de gemeente zodanig dat de eigen kracht en
veerkracht van het kind, gezin, de klas of school versterkt worden, zodat het zelf oplossend vermogen
en het opvoedklimaat versterkt wordt.

Jongeren die na de leerplicht uitvallen zijn VSV’ers, VSV’ers vallen onder de wetgeving Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). RMC heeft jongeren zonder startkwalificatie in beeld en activeert deze groep om weer terug te gaan naar school of werk. Daarvoor wordt ook verbinding gezocht met andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld Jeugdzorg en Werk en Inkomen.

Recht op ontplooiing

Omdat jeugdigen recht hebben op onderwijs, zich ontwikkelen en ontplooien, werkt de gemeente aan het regionaal Meerjarenbeleidsplan Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2021-2024 voor de regio IJssel-Vecht. Visie en ambitie is hierin opgeschreven. Op administratieve zaken is hier samenwerking verstevigd. Belangrijkste uitkomst is het regionaal Leerplichtjaarverslag.

Het is voornamelijk preventief werk dat de regio in gezamenlijkheid met de ondersteuningsteams op school, het Sociaal wijkteam, Werk en Inkomen en de arbeidsmarkt doet. Daardoor zijn de cijfers niet altijd even duidelijk.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button