Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Subsidie voor sociale activatie en herstel is bekend

Zwolle – Tussen oktober en nu vond de eerste subsidieronde Sociale activatie en herstel plaats. Partijen konden zelfstandig of gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen tot 15 oktober 2021. Er is voor € 4.1 miljoen aangevraagd, terwijl het subsidieplafond € 1.4 miljoen is. Dat staat in een nota die wethouder Dorrit de Jong van Sociaal Domein stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Hierna heeft een selectie plaatsgevonden op basis van de criteria zoals die in de verordening zijn opgenomen. Er zijn soms aanvullende zienswijzen gevraagd na een voorlopige verlening. Op grond van deze zienswijzen is er nu een definitieve verlening vastgesteld. Partijen ontvangen voor 18 februari hun beschikking en kunnen dan starten met de uitvoering.

Onderdelen

Er komt hierdoor een mooi palet aan activiteiten beschikbaar voor inwoners die niet geheel zelfstandig tot activatie komen. De gemeente versterkt hiermee de sociale basis met algemeen toegankelijke voorzieningen voor deze groep, passend bij de visie op de sociale basis die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De activiteiten onder Sociale activatie en herstel bestaan uit drie verschillende onderdelen. Twee kleinere onderdelen, Competentievergroting en Herontdekken van interesses en vaardigheden, elk 20% van het totaal. En 60% van het totaal is beschikbaar voor het onderdeel Begeleiding en activiteiten.

Competentie gaat om het vergroten van kennis bij bestaande organisaties, vrijwilligers en professionals, over inwoners met psychische kwetsbaarheid zodat zij zich welkom en begrepen voelen en deel kunnen nemen aan reguliere sportieve, culturele en welzijnsactiviteiten.

Ribw, Travers, Eenouderpunt en Vakmensen gaan zich richten op het herontdekken van vaardigheden en interesses van cliënten, bijvoorbeeld mensen die al lang in de bijstand zitten.

Begeleiding en activiteiten

De gemeente verleent subsidie aan Ribw, Travers, Focus, WijZ, InteraktContour, Gift City, De Bres en ook aan een samenwerkingsverband van Focus, WijZ en Sportservice Zwolle voor begeleiding en activiteiten. Hierdoor ontstaat een mooi palet van inloopplekken in wijken én centraal in de stad, voor brede doelgroepen en gespecialiseerd op bepaalde groepen. Er worden deelnemers op verschillende wijze naar reguliere sportieve, culturele en welzijnsactiviteiten begeleid en er komt additioneel aanbod, bijvoorbeeld voor en door inwoners met psychische klachten of niet aangeboren hersenletsel.

Sommige aanvragen voor subsidie vielen buiten de boot, omdat zij onvoldoende punten scoorden bij de beoordeling. De activiteiten starten zo snel mogelijk of zijn al gestart.

Gerelateerde artikelen

Back to top button