Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeente wil algoritmes transparant maken

Geen nadelen meer aan computertechnologie

Zwolle – De gemeente Zwolle wil dat formules die gebruikt worden in het digitale verkeer, de zogenaamde algoritmes, controleerbaar worden voor de burgers. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van GroenLinks, D66 en Swollwacht door het college van burgemeester en wethouders.

Informatiesystemen

Technologie heeft al decennialang een steeds prominentere plek ingenomen in de wijze waarop organisaties werken. De gemeentelijke organisatie is daarbij geen uitzondering. Ze werkt met informatiesystemen die ze voedt met gegevens om deze op een later moment weer te gebruiken.
Er zijn ook steeds meer toepassingen van informatiesystemen voor het (ondersteunen bij het) nemen van besluiten op basis van de contextuele gegevens die daarvoor gebruikt worden. Het proces van het transformeren van deze gegevens naar bruikbare uitkomsten is een algoritme. Echter is het niet altijd even duidelijk waarop een algoritme zich baseert, en schadelijke gevolgen van het gebruik van algoritmen zijn alom bekend. Dat vraagt om transparantie en verantwoording.

De basis van dit algoritmeregister is gereed: de structuur ervan is neergezet. Er zijn algoritmen geselecteerd die als eerste beschreven worden, waarbij aandacht is voor begrijpelijke taal. De eerste publieke versie van het algoritmeregister wordt gepubliceerd in kwartaal 2 van dit jaar.

Wanneer is iets een algoritme

Er is een motie met de oproep tot het ontwikkelen van een algoritmeregister ingediend naar het voorbeeld van
Amsterdam en Helsinki. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente bezig is met het ontwikkelen en implementeren van zo’n register. Deze ontwikkeling loopt parallel met de realisatie van de nieuwe website voor Gemeente
Zwolle. Omdat deze nieuwe website eerst gelanceerd moet zijn alvorens nieuwe ontwikkelingen hieraan worden toegevoegd is gezocht naar een alternatief waarmee het algoritmeregister ontwikkeld kon worden.

Een werkgroep heeft zich bezig gehouden met het opstellen van een definitie voor het woord algoritme. Deze definitie is echter nog te ruim om zinvol toe te kunnen passen voor het register. Daarom is er een criterium aan toegevoegd: de gemeente publiceert algoritmes op de website die impact kunnen hebben op het leef- en woongeluk van de Zwolse inwoner. De structuur voor het algoritmeregister is gemaakt: er zijn algemene informatieve pagina’s en onderliggende pagina’s waarop algoritmen beschreven worden, op dit moment nog gevuld met voorbeeldtekst.

Er wordt samen gewerkt met het Versimpelteam om de informatie voor iedereen toegankelijk te maken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button