BouwEconomieNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Hessenpoort 3 is financieel mogelijk

Zwolle – Het uitbreiden van bedrijventerrein Hessenpoort met Hessenpoort 3 is financieel mogelijk. Dat blijkt uit een nota die economie-wethouder René de Heer stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle. De verwachte grondopbrengsten dekken de al gemaakte en de te verwachte kosten, zoals planontwikkelingskosten, voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU) en kosten voor bouwrijp maken. Een indicatie van de toekomstige beheerlasten voor Hessenpoort 3 is € 81.000. Deze beheerlasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting via begrotingspost lasten stadsuitbreidingslasten.

Uitgifte sterk gestegen

Hessenpoort 3 is nodig omdat de economische ontwikkeling van Zwolle zich onverminderd doorzet. Er is een aanhoudende vraag naar en interesse voor de (uitgifte van) kavels op bedrijventerrein Hessenpoort. In april 2021 heeft de raad besloten in te stemmen met het verder uitwerken van de uitgangspunten voor Hessenpoort 3. Het
tempo van uitgifte op Hessenpoort lag in 2021 ruim boven de prognose, waardoor de noodzaak ontstaat om zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitgifte van Hessenpoort 3.

Momenteel is er op bestaand Hessenpoort enkel nog ruimte voor ondersteunende activiteiten, de overige kavels bevinden zich in de fase van verkenning, reservering of realisatie. Dat houdt in dat op dit moment elk nieuw
verzoek niet bediend kan worden en op een wachtlijst geplaatst moet worden. Door een besluit te
nemen over de ontwikkeling van Hessenpoort 3 kan er gestart worden met de voorbereiding voor de
fysieke werkzaamheden en kan er in 2024 gestart worden met de daadwerkelijke uitgifte van kavels in
dit gebied.

Verkeersdruk

Daarnaast is er op Hessenpoort momenteel sprake van verkeersdruk op de bestaande aansluiting van
Hessenpoort Zuid. Onderdeel van Hessenpoort 3 is de aanleg van een tweede verbinding aan de
Minderstraat – Holsteinstraat waarmee de druk op de huidige aansluiting verminderd wordt. De
voorbereiding van de realisatie hiervan kan ook na besluitvorming gestart worden.

Voor de financiële onderbouwing van Hessenpoort 3 is er een grondexploitatie opgesteld en is de
planologische procedure opgestart. Het beeldkwaliteitsplan voor Hessenpoort als geheel was
verouderd en is in het kader van de ontwikkeling van Hessenpoort 3 geactualiseerd. Tot slot is een
beheerparagraaf opgesteld voor Hessenpoort 3, waarmee toekomstige beheerlasten voor deze
ontwikkeling zijn geduid.

Om de verdere ontwikkeling van Hessenpoort 3 mogelijk te maken wordt de gemeenteraad van Zwolle nu gevraagd in te stemmen met het ontwerp en de grondexploitatie

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button