KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Professionals denken mee met gemeente over ethische vragen

Zwolle – Een groep onafhankelijke professionals gaat met de gemeente Zwolle meedenken over ethische vragen bij digitale technologien en dataverwerking. Hiervoor werd op maandag 21 maart 2022 een Ethische Commisie aangesteld door wethouder Michiel van Willigen. De Ethische Commissie is een groep professionals, bestaande uit 5 leden van buiten de gemeentelijke organisatie, die het bestuur en de ambtelijke organisatie helpen om kennis en bewustwording te vergroten over de ethische kant bij gebruik van data en nieuwe technologieën.

Het gaat om de volgende personen:

  • Robin Effing (voorzitter) – Universitair Docent Business Information Systems bij de vakgroep High-Tech Business & Entrepeneurship/Universiteit Twente;
  • Gary Antonius, Business Development Global Baat Medical BV;
  • Robert Helder, Docent aan Universiteit Utrecht, jurist en doctor of Philosophy;
  • Annelien Schuldink, Advocaat Dommerholt Advocaten;
  • Saar van der Spek, Trendstrateeg/toekomstverkenner/stadmaker.

Ethiek

Bij het werken aan de opgaven van de stad maken we steeds slimmer gebruik van data en nieuwe technologieën. Maar er rijst ook de vraag: willen we echt alle mogelijkheden benutten? Wat vinden wij fatsoenlijk, moreel en ethisch toelaatbaar? De discussie hierover is ingewikkeld, omdat veel belangen moeten worden afgewogen. Bovendien zijn er geen kaders voor (digitale) ethiek beschikbaar, we moeten zelf als organisatie keuzes maken. Met de oprichting van de Ethische commissie creëren we input voor het maken van goede afwegingen rond digitalisering. Op deze manier wordt de vraag hardop gesteld: “Hoe willen we als gemeente met onze burgers en partners in de stad omgaan in relatie tot data- en technologie gebruik?” Tot nu toe is er nog onvoldoende of impliciet aandacht hieraan besteed bij digitale innovaties.

De Ethische Commissie is een klankbord en kennisplatform voor de gemeente en gaat ook reflecteren op moreel, ethische vragen die spelen rondom digitale innovaties in Zwolle. De samenstelling van de Ethische Commissie is gebaseerd op een profiel dat door het College van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld bij het besluit tot de oprichting van een Ethische Commissie. Leden van de Ethische Commissie zijn op persoonlijke titel lid. Zij vertegenwoordigen geen organisatie, maar zetten zich in voor Zwolle. Leden zijn voor twee jaar lid, met de mogelijkheid om daarna de termijn met nog twee jaar te verlengen.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren