KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad behandelt de voorjaarsstukken

Zwolle – Maandag 27 juni behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal verschillende financiële stukken. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering.

Deze avond behandelt de gemeenteraad de jaarstukken 2021, de beleidsrapportage (Berap) 2022-1 en de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2022. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting van 2021. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 5,6 miljoen. In de Berap worden de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 weergegeven. Op financieel gebied is er sprake van een afwijking. Er is per saldo een nadelig resultaat van € 4,69 miljoen. De grootste tegenvallers worden gevormd door de kosten voor Jeugdzorg (€2,9 miljoen) en de hogere energieprijzen (€1,5 miljoen). In de Meerjaren Vastgoed Prognose (MPV) wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde grondbeleid en de financiële gevolgen hiervan. In de MPV 2022 is een positief financieel jaarresultaat te zien van € 27,3 miljoen.

Invloed uitoefenen

De uitgebreide agenda’s en vergaderstukken van de debatronde op maandag 27 juni zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 27 juni 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button