Gemeenteraadsverkiezingen 2022Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Update over de coalitievorming in Zwolle

Zwolle – De ChristenUnie, GroenLinks, D66 en het CDA zijn hard bezig om een nieuwe coalitie te vormen. Informateur Arie Slob heeft weer een update gegeven over de activiteiten van de afgelopen weken. Daarbij ging hij vooral in op jongeren en mobiliteit, wonen en het sociaal domein. De komende dagen wordt verder geschreven aan de teksten voor het coalitieakkoord. Inzet is nog steeds om dat akkoord compact te houden.

Jongeren en mobiliteit

Dinsdag 26 april hebben de onderhandelaars met een aantal jongeren en een jongerenwerker gesproken over voor hen belangrijke thema’s als klimaat, vervoer, wonen en uitgaansleven. Ook was er aandacht voor drugsgebruik onder jongeren. Het was nuttig om de opvattingen en ervaringen van jongeren mee te krijgen.
Diezelfde avond hebben de onderhandelaars ook gesproken over mobiliteit. Met name een onderwerp als het verder autoluw maken van de binnenstad zorgde voor stevige discussies over het tempo waarin dit gerealiseerd kan worden.

In tweetallen

In verband met Koningsdag en de viering van 4 en 5 mei zijn er ruim een week geen gezamenlijke gesprekken gevoerd. Wel hebben de partijen in die periode in tweetallen verder gewerkt aan de voorbereiding van besluitvorming over onder meer de thema’s wonen en het sociaal domein. Ook is er geschreven aan teksten voor het coalitieakkoord.

Wonen

Het onderwerp wonen heeft vrijdag 6 mei centraal gestaan. Die dag kwamen de onderhandelaars bij elkaar in het Engelse Werk. Er is uitgebreid gesproken over de woonopgave waar onze stad (en regio) voor staat. Ook het onderwerp mobiliteit kwam weer terug op de onderhandelingstafel. Dit zijn grote thema’s die vragen om duidelijke politieke keuzes van de nieuwe coalitie. Daar is men zich goed van bewust. Er is die dag ook nog gesproken over cultuur en het afvalbeleid.

Sociaal domein

Zaterdag 7 mei stond het sociaal domein tijdens de onderhandelingen centraal. Ook op dit terrein liggen er grote opgaven. Er is gesproken over zorg & welzijn, participatie, armoede en schulden en ook de jeugdzorg. Komende dinsdag zullen de gesprekken daarover worden voortgezet.

Gerelateerde artikelen

Back to top button