Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

PvdA viert, herdenkt en strijdt tijdens Dag van de Arbeid

Zwolle – Bestaanszekerheid, een fatsoenlijk loon, een vaste baan. Dit waren de centrale
onderwerpen van Partij van de Arbeid afdeling Zwolle tijdens de Dag van de Arbeid. De jaarlijkse 1
mei-viering vond plaats op begraafplaats Kranenburg. Bij de graven van de sociaaldemocraten
Gerardus Horreüs de Haas en Helmig Jan van der Vegt werden bloemen gelegd en spraken Tweede
Kamerlid Songül Mutluer en burgerraadslid Hettie van Aalderen. Arbeid 2022 in relatie tot
sociaaldemocratie en bestaanszekerheid was het thema. 14 leden vierden een jubileum vanwege 25,
50 en 65 jaar lidmaatschap.

Songül Mutluer, ruim twee maanden Tweede Kamerlid, vertelde over haar ouders hoe die als
arbeidsmigranten naar Nederland waren gekomen en zich altijd hadden voorgenomen om hun kinderen te
laten studeren. “Daarom ben ik een échte sociaaldemocraat. Omdat ik weet waar ik vandaan kom. Wat
ongelijkheid is. Hoe moeilijk het kan zijn om de kansen die je krijgt te pakken. En ik weet dat
zelfredzaamheid niet betekent ‘mensen aan hun lot overlaten’. Wij leven nu in hele andere tijden. En hoewel
er weer een oorlog wordt uitgevochten op Europees grondgebied, en hoewel er steeds meer verdeeldheid is
in onze samenleving, kennen we nog steeds vele maal meer vrijheid en rechtvaardigheid dan in donkere tijd
waarin Gerard Horreus de Haas leefde.

En toch, ook onze tijd vraagt om nieuwe heldendaden. Omdat we de ongelijkheid in ons land zien
toenemen tot voor Nederland ongekende proporties. Wie al rijk is, krijgt steeds meer. En wie leeft van
loonstrook naar loonstrook heeft steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen omdat de
energierekening de pan uit rijst. Of om nog een betaalbaar huis te vinden. En die groeiende ongelijkheid
zorgt ook voor steeds meer wantrouwen. In de politiek, en tussen mensen. We dreigen het geloof in
vooruitgang te missen. De sociaaldemocratie doet er wat mij betreft daarom nog meer dan ooit toe. En wij
zijn de dragers daarvan.

Vertrouwen tussen mensen ontstaat alleen als iedereen ziet dat de samenleving eerlijk is. Dat eerlijk zijn en
je best doen loont. Als iedereen zich verzekerd weet van een goed leven. Dat je je geen zorgen hoeft te
maken over de boodschappen van morgen, en dus plannen kan maken voor volgend jaar. Emancipatie en
solidariteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontplooiing van elk individu, ongeacht afkomst, dat
alleen kan worden bereikt als de gemeenschap waarin dat individu zich bevindt, bloeit. Dat bevestigt alleen
maar dat dat sociale rechtvaardigheid en ‘verheffing’ bij uitstek actuele waarden zijn. Sociaaldemocratie en
de Dag van de Arbeid zijn niet aan relevantie ingeboet. Integendeel. Zolang er inkomensverschillen zijn en
eerlijk loon niet vanzelfsprekend is, gaan we door met de strijd”.

Burgerraadslid Hettie van Aalderen plaatste de levensgeschiedenis van Helmig Jan van de Vegt in de
huidige tijd. “Bestaanszekerheid betekent voor mij dat mensen grip hebben op hun leven, grip op het werk,
grip op geld. In toenemende mate is dit niet het geval door een klimaatcrisis, toenemende ongelijkheid, de
scherper wordende sociale tegenstellingen, de ontspoorde marktwerking in de publieke voorzieningen, de
woningcrisis, te lage lonen, kansenongelijkheid, gierende inflatie en hoge gasprijzen. Mensen denken dat
collectieve strijd om dit te wijzigen niet het antwoord is. Enerzijds omdat ze het niet kennen, bijvoorbeeld de
jongeren, anderzijds omdat steeds zekerheden worden afgenomen waardoor het vertrouwen zoek raakt in
de overheid en mensen afhaken”. Ze pleitte weer voor een authentiek sociaaldemocratisch verhaal waarin
inhoud, maar ook moreel leiderschap weer samenkomen”.

Traditiegetrouw schonk PvdA Zwolle aandacht aan haar jubilarissen op 1 mei. Bestuursvoorzitter Anneke
Speelman feliciteerde 12 leden met hun 25 jaar of 50 jaar lidmaatschap. De dames Cornelissen en
Dieperink werden in het bijzonder in het zonnetje gezet en ontvingen de Willem Dreespenning.

Gerelateerde artikelen

Back to top button