BouwNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Werken aan versterking dijken

Zwolle – Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan het versterken van de dijken rond Zwolle. Met
financiering uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt langs drie
verschillende rivieren een dijkversterkingsproject voorbereid: aan de Holtenbroekzijde langs het Zwarte
Water (Stadsdijken), langs de IJssel (IJsselwerken) en langs de Vecht (Veilige Vecht).

Stadsdijken is van die drie projecten het verst gevorderd. Na een voorkeursalternatief en een voorlopig
ontwerp heeft het waterschap in oktober 2021 het Definitief Ontwerp (DO) opgeleverd. Na het DO
volgt nog een Uitvoeringsontwerp. Vanaf 2022 wordt de dijkversterking uitgevoerd. Dat duurt tot en met
2024.

Meekoppelen boulevard en struinpad

In het DO zijn ook meekoppelkansen opgenomen die op verzoek en voor rekening van de gemeente
(kunnen) worden uitgevoerd. De gemeente en het waterschap hebben daartoe in 2019 een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Die meekoppelkansen zijn de aanleg van een
wandelpromenade langs het water nabij de Hofvlietbrug (Zwartewaterboulevard) en de aanleg van een
struinpad door de uiterwaard bij Holtenbroek.
Tijdens het opstellen van het DO is geconstateerd dat herinrichting van de Industrieweg, inclusief
wijziging van het kruispunt Obrechtstraat/Klooienberglaan een grote kans oplevert.

In het Definitief Ontwerp is een aantal onderwerpen uitgewerkt waar de gemeenteraad in het verleden aandacht
voor heeft gevraagd, zoals behoud van waardevolle bomen, aanleg natuurvriendelijke oevers en fauna
uittreedplaatsen  (FUP).

Wandelpad Zwartewaterboulevard

De aanleg van het wandelpad Zwartewaterboulevard is de eerste stap naar de realisatie van een
boulevard langs het water. Het pad loopt van de Hofvlietbrug tot aan de A28. In de toekomst is het de
bedoeling de boulevard door te trekken. De boulevard wordt met een flauwe helling aangesloten op de
brandgang naast het parkeerterrein en verbonden met de Burgemeester Roelenweg. Met de eigenaar
en de huurders van dit pand wordt overleg gevoerd om het bestaande parkeerterrein te vergroenen en
te verduurzamen.

Struinpad Holtenbroek

Het struinpad Holtenbroek sluit aan op het bestaande netwerk van paden, loopt van de Margriethaven
tot en met de Twistvliettoren en loopt langs de nieuwe dijktribune en dijkglijbaan. De aanleg van dit pad
is een breed gekoesterde wens vanuit de buurt.

Omgeving

Door de werkzaamheden aan de dijk ontstaat een nieuwe kans om ook de Industrieweg op te knappen
en om te vormen naar een fietsstraat. Dit biedt ook de mogelijkheid om de route en de kruising met de
Obrechtstraat/Klooienberglaan en de kruising met de Willaertstraat veiliger, overzichtelijker en
comfortabeler te maken. Het veiliger maken is een wens die door diverse omwonenden regelmatig
genoemd wordt.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button