Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Senshagen meet klimaatwaarden

Zwolle – Het project Senshagen, om de klimaatwaarden in de wijk Stadshagen te meten, is volgens de gemeente succesvol gebleken. Nu wil men dit uitrollen over de gehele stad. De slimme meters van Senshagen meten de temperatuur, de hoeveelheid neerslag en de luchtkwaliteit. Deze metingen gebruiken het KNMI en het RIVM om het lokale klimaat beter te begrijpen.

De aanleiding om het project Senshagen te starten, was dat inwoners zich zorgen maakten over klimaat en wateroverlast. Het is een uniek project dat mens, technologie en opgave bij elkaar brengt.

Sensoren zijn in kaart zijn gebracht door gebruik te maken van ArcGis. ArcGis is een online mappingsoftware en gebruikt als platform om mensen, locatie en gegevens te verbinden door middel van interactieve kaarten. Ook komen inwoners zelf met ideeën: een voorbeeld hiervan is het bouwteam dat de “natte voeten”-sensor ontwikkelde.

Meerwaarde

Zwolle wil zijn koploperpositie versterken op het gebied van klimaatadaptatie. Dat zou kunnen lukken met dit project. De gemeente werkt ermee toe naar een slimme samenleving: bewustzijn en meerwaarde van de sensordata en technologie, betrokkenheid van inwoners over toepassing van de data, en digitale toegankelijkheid via een open basisvoorziening.

Vanuit gesprekken met het RIVM en KNMI blijkt dat meer sensoren een beter beeld geven over stadsfactoren op het klimaat. Met de data uit het sensorennetwerk kan de gemeente ook de effecten van de maatregelen monitoren. De effecten van het klimaatadaptief inrichten van de stad kunnen op deze manier inzichtelijk worden gemaakt, zodat men beter kan sturen op het toepassen van de juiste maatregelen op de juiste locatie.

Delen met inwoners is belangrijk. Er zijn ook lesprogramma’s voor basisschoolleerlingen gekoppeld aan de meetgegevens.

Opties

Er zijn verschillende opties vastgesteld om het project Senshagen uit te breiden. Dit zijn bijvoorbeeld: Alles (kopiëren eerste proef), Met een lagere dichtheid (iets minder meters), Wijk voor Wijk (waar het enthousiasme ligt) en Andere metingen (aansluiten bij wensen van inwoners).

Met onderzoek naar deze opties is vastgesteld dat het mogelijk is een uitrol naar andere wijk(en) van het initiatief Senshagen te starten in het najaar van 2022. Mogelijk, indien het beheer en onderhoud van de sensoren en van het systeem op orde zijn en er gekozen wordt voor een gefaseerde uitbreiding in 1 of 2 geselecteerde wijken. Dit kan op basis van de behoeften en opgaven van de inwoners van die wijken.

De aanpak zal in drie fases plaatsvinden: onderhoudsplan, plan van aanpak en datagebruik.

Gerelateerde artikelen

Back to top button