Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad in debat over lokale democratie

Zwolle – De Zwolse gemeenteraad was maandagavond 28 februari bijeen om te praten over een experiment met lokale democratie. Initiatiefnemers D66 en GroenLinks willen dat er meer werk wordt gemaakt van e-tools waarmee burgers zeggenschap kunnen krijgen, én ze willen een burgerberaad instellen, een soort directe democratie. Dan zou er een representatieve groep Zwollenaren moeten worden uitgekozen om hun mening te geven over het beleid.

Alle partijen vinden dat het begerenswaardig is om met  de democratie ook mee te groeien met de tijd. Ze hebben echter wel allemaal hun bedenkingen bij het voorstel voor het experiment.

Inspreekster

Annejorien Prins, betrokken Zwollenaar en kandidaat voor Volt Zwolle, nam de gelegenheid te baat om in te spreken over dit onderwerp. Zij verwees naar andere gemeentes, bijvoorbeeld in het buitenland, waar al met een burgerberaad wordt gewerkt. Dat zou moeten in een 2-traps proces, waarbij de insprekers eerst worden geselecteerd op variabelen als leeftijd, woonplaats en opleiding, en daarna nog op basis van hun mening over onderwerpen. Zo zou je de steekproef krijgen die de gehele samenleving weerspiegeld. Het is belangrijk dat de deelnemers aan een burgerforum serieus worden genomen, en dat al bij voorbaat wordt gezegd wat er gaat gebeuren met de uitslag.

De SP heeft geen moeite met het doorzetten van de digitale platforms de er nu al zijn, maar over het Burgerberaad ziet zij dat het niet voldoende is uitgewerkt. Er zijn geen kaders en dat geeft een groot risico wanneer er nu mee wordt ingestemd. Kern van de politiek is, dat er conflicterende belangen zijn. Dat maakt het belangrijk om te weten wat er overgenomen kan worden van een Burgerberaad en wat niet. Heeft de raad nog adviesrecht? Veto?

Laaggeletterden

De PvdA is grosso modo blij met het plan voor de experimenten. Zwolle staat aan de rand van vernieuwingen en hoe we met elkaar omgaan is daarbij belangrijk. Laaggeletterden moeten wel betrokken worden. Een Burgerberaad zorgt voor brede participatie, en kan inwoners bij complexe vraagstukken betrekken.

Volgens de ChristenUnie staan we nu in een tijd van een afschuwelijke oorlog en is het des te meer nodig om aan onze democratie te denken. Democratie is niet vanzelfsprekend, en moet meegroeien met zijn tijd. Het is goed om aan te sluiten bij de digitale platforms jouwstukjezwolle.nl en MijnWijk.nl. De democratie moet ten allen tijde open zijn voor alle inwoners van Zwolle. Wat betreft het burgerberaad draagt ze een 3-traps onderscheid aan: beeldvorming/oordeelsvorming/besluitvorming.

GroenLinks vindt lokale democratie een belangrijk thema. Er zijn zorgen over hoe de representativiteit in een Burgerberaad geborgd kan worden, maar het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de democratie. Er moet hulp komen voor degenen die moeite hebben met digitale verwerking.

Extra lading

D66 zegt dat een digitale deelname aan het democratisch proces, evenals een Burgerberaad gaat om het laten horen van de stem van de inwoners. De Gemeenteraad is ook al eigenlijk een democratisch gekozen vertegenwoordiger van de Zwolse inwoners. Dat geeft tevens een extra lading aan het probleem. De inspraak is bij een Burgerberaad vrij van lobby en partijpolitiek. In Zeist bijvoorbeeld kwamen uit een Burgerberaad met 100 mensen 62 voorstellen en daarvan zijn er 40 overgenomen voor de begroting. Dat is een zeer goed resultaat.

Het CDA meent dat het politieke speelveld met de jaren ingewikkelder wordt. Zij spreekt ervan dat er vertrouwen nodig is om zoiets als een Burgerberaad te houden. De thermometer moet daarvoor wat dieper in de samenleving worden gestoken. Niet alleen de groepen die het hardst roepen moeten in beeld komen. Ze wil er ook aandacht voor dat de vraag te complex kan zijn en dat niet iedereen kan of wil meedoen, bijvoorbeeld omdat zij het te druk hebben met werk, vrijwilligerswerk en gezin om zich te verdiepen in de onderwerpen.

Percentage kiezers

De VVD zegt dat democratie niet vanzelfsprekend is, er is soms sprake van autoritaire leiders, onrecht en uitbuiting. Bijvoorbeeld nu in Oekraïne. De vrijheid in onze stad is zwaar bevochten. 62% van de Zwollenaren ging in 2018 naar de stembus voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het is nu de verwachting dat dit percentage daalt. 38% van de mensen wil dus blijkbaar niets te maken hebben met de democratie. De VVD wil tijdens de gehele coalitie periode de bevolking opzoeken. Ook nieuwe doelgroepen.

Swollwacht is van mening dat iedere Zwollenaar er toe doet, en dat dat ook het vertrekpunt is voor een lokale democratie. Zij vraagt zich echter wel af hoe. De gemeente zou niet opnieuw het wil moeten uitvinden. Men kan leren van andere gemeenten. In een Burgerberaad hoort informeren/debatteren/besluiten/ondersteunen thuis.

De wethouder

Wethouder Michiel van Willigen had eigenlijk geen spreektijd, omdat  het een debat was, maar hij ging toch nog even in op de reacties naar aanleiding van een paar citaten.

Lucas de Man: “Mensen willen weer verliefd worden op de democratie.”

Mello Nusman: Hij appte naar de gemeente, maar werd niet gezien omdat de gemeente meestal mailt.

Ghandi: “Iedereen die iets voor mij wil, maar niet mét mij, is tegen mij.”

De initiatiefnemers

Simone Boshove (GroenLinks) en Sonja Paauw (D66) dienden het initiatiefvoorstel in. Zij kunnen alle bezwaren van de raadsleden wegwuiven met goede argumenten. De kaders bijvoorbeeld zullen afhankelijk moeten zijn van het onderwerp. De raadsleden stemmen daarmee in en het intiatief komt 7 maart ter besluitvorming in de raad.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en op maandagavonden vanaf 19.30 uur te volgen op de publieke tribune in het Stadhuis of via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens op een later tijdstip terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button