BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Raad Zwolle wil op tijd geïnformeerd zijn over bouwplannen

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle wordt bij alle Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven van meer dan 30 woningen, welke niet in het bestemmingsplan (of straks omgevingsplan) passen, in de gelegenheid gesteld om aan het begin van het proces mee te denken en te beslissen over de kaders en uitgangspunten die voor het initiatief
gelden. Dat staat in een nota die wethouder Ed Anker stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Binnen de Omgevingswet heeft de raad een formele rol in de procedure van de verlening omgevingsvergunning na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De kaders waar het hier om gaat gaan over het proces vóór deze stap.

Locatieontwikkelingen

Bij gebiedsontwikkelingen en complexe locatieontwikkelingen wordt sinds kort de Routekaart toegepast. De Routekaart is de nieuwe Zwolse methode van gebiedsontwikkeling en is samen met het Concilium opgesteld. De Routekaart is van toepassing op gebiedsontwikkelingen, maar kan ook worden toegepast bij de complexere locatieontwikkelingen. Bij de laatste categorie wordt de stap van de gebiedsvisie overgeslagen, maar wordt wel een ruimtelijk ontwikkelingsplan (voorheen “stedenbouwkundig ontwikkelplan”) opgesteld. Deze Routekaart komt bij de raad terecht.

Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven die minder complex zijn en niet in de categorieën van de Routekaart
vallen, worden opgepakt door de Projectleiders Ruimtelijke Initiatieven of worden met een reguliere
procedure (kruimelregeling) door de casemanagers van Vergunning behandeld.

Rol van de gemeenteraad

Het voorstel van de wethouder is om een onderscheid te maken tussen de gebiedsontwikkelingen, waarvoor eerst een gebiedsvisie gemaakt wordt (bijv. Zwartewaterallee, Harculo, Oosterenk) en locatieontwikkelingen (bijv. Ovinglocatie, Kop van Oost). De startnotities van gebiedsontwikkelingen worden in ieder geval ter besluitvorming aan de raad aangeboden en de startnotities voor locatieontwikkelingen worden ten minste ter informatie naar
de raad gezonden.

Ook de betrokken adviseurs (mobiliteit, wonen, groen, klimaat, energie, milieu, beheer, etc) kunnen randvoorwaarden meegeven, welke de Projectleider Ruimtelijke Initiatieven met de initiatiefnemers bespreekt. Een goed participatieplan is ook altijd een belangrijke randvoorwaarde.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button