Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Meer ateliers en expositieruimten voor Zwolse creatieve makers

Plan van aanpak stelt nieuwe locaties voor

Zwolle – Een levendig artistiek en creatief klimaat maakt Zwolle aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven. Bovendien draagt de creatieve sector bij aan innovatie van onze economie. De creatieve makers hebben voor het creëren en presenteren betaalbare werk- en expositieruimte nodig. Die ruimte is er nu onvoldoende. In het plan van aanpak Ateliers en Expositieruimten staan concrete stappen om dit tekort op te lossen. Ook wordt er vooruitgeblikt op nieuw atelierbeleid. Het plan is deze week door het college van B en W vastgesteld.

Nieuwe locaties in beeld

In het plan van aanpak wordt een aantal locaties voorgesteld die op redelijk korte termijn kunnen bijdragen aan het oplossen van het tekort . Zo zal het pand van het voormalige Lokaal Voor Christelijke Belangen aan de Bergkloosterweg worden gerenoveerd en gereedgemaakt voor atelierruimten. Een ander voorbeeld is de Spoorzone, dè hotspot voor de innovatieve creatieve- en maakindustrie. Ook hier wordt (in overleg met de NS) gezocht naar betaalbare ruimte voor de creatieve sector.
Andere mogelijke locaties zijn bijvoorbeeld, Harculo, De Wheeme en de Nieuwe Veemarkt.

Optimaal gebruik en doorstroming

Niet alleen het creëren van extra vierkante meters is belangrijk. Ook naar het optimaal gebruiken van bestaande ruimtes wordt gekeken. Nu is het nog zo dat ruimtes soms oneigenlijk gebruikt worden, bijvoorbeeld voor opslag. Ook doorstroming van huurders kan een oplossing zijn om ruimte te bieden voor jonge starters. Dit zijn onderwerpen waar samen met de sector naar wordt gekeken.

Cultureel en Economisch Perspectief

In het Cultureel Perspectief Zwolle 2040 wordt het gebrek aan ruimte als belangrijk knelpunt genoemd voor de ontwikkeling van de artistieke en creatieve makers. Ook het Economisch Perspectief geeft aan dat het bieden van optimale faciliteiten een basisvoorwaarde is voor de bloei van deze sector. Het creëren van meer en betaalbare ruimte is daarom dan ook tot een van de prioriteiten voor de komende jaren gemaakt.

Wethouder Cultuur Monique Schuttenbeld: “Ik ben ongelooflijk blij dat er nu samen met de partners in de stad zo hard wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal (betaalbare) ateliers en expositieruimten.”

“Het is zo belangrijk, dat we de culturele sector de ruimte geven om te kunnen groeien.” Wethouder Monique Schuttenbeld

 

“Het is zo belangrijk, dat we de culturele sector de ruimte geven om te kunnen groeien. Alleen dan kunnen zij optimaal bijdragen aan het grootstedelijke culturele aanbod dat we als Zwolle willen gaan bieden. Ik heb er vertrouwen in dat we met deze stappen op korte termijn al veel verlichting kunnen brengen.”

Sector betrekken

De sector is betrokken geweest bij het behoeftenonderzoek naar atelier en expositieruimten. Ook in de verdere uitvoering van de plannen worden de creatieve makers actief betrokken. De gemeente organiseert voor de verschillende cultuurthema’s diverse bijeenkomsten waarvoor de sector wordt uitgenodigd. De eerste bijeenkomst is op 30 maart aanstaande waar de ateliers en expositieruimten op de agenda staan.

Gerelateerde artikelen

Back to top button