CoronavirusNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle stelt gratis zelftests en mondkapjes beschikbaar voor lage inkomens

Zwolle – De gemeente Zwolle kan op kosten van het rijk gratis zelftests en mondneusmaskers beschikbaar stellen voor mensen met een kleine beurs. De kosten van communicatie en uitvoering zijn wel voor de gemeente. Vanaf maart worden de gratis zelftesten en mondneusmaskers verspreid via welzijnsorganisaties, de sociale wijkteams, Stadskantoor, Stadshuis en via de Stadkamer. De gratis zelftesten en mondneusmaskers zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het is belangrijk dat de zelftesten en mondneusmaskers bij de juiste mensen terechtkomen.

De sociale wijkteams en de welzijnspartijen kunnen dat het beste inschatten. Zwolle kiest ervoor dat mensen met een laag inkomen de testen op een aantal locaties in de stad kunnen ophalen. Ze stuurt aan de bij hen bekende doelgroep een informatiebrief hierover. Daarnaast verspreiden welzijnsorganisaties zelftesten en mondneusmaskers en delen deze gericht uit aan de doelgroep. De gemeente kiest voor een laagdrempelig manier en vragen niet aan inwoners om een inkomensindicatie.

Behoefte

Via partners in de stad heeft de gemeente de behoefte aan gratis zelftesten en mondneusmaskers
geïnventariseerd en onderzocht hoe ze de doelgroep zo goed mogelijk kan bereiken en bedienen.
Een aantal partijen ontvangen al vanaf 2021 via het Armoedefonds zelftesten. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en Stichting Voor Elkaar Zwolle.
Ook heeft de gemeente vooruitlopend op de gratis zelftesten vanuit het Rijk, al vanaf eind 2021 zelf, via de
sociale wijkteams zelftesten ter beschikking gesteld.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button