BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

VVD Zwolle wil bouwen in buitengebied

Zwolle – Het Zwols college van burgemeester en wethouders streeft ernaar 10.000 woningen te bouwen tot 2030 en daarna een nieuwe verstedelijkingsstrategie vast te stellen. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de VVD door wethouders Dorrit de Jong en Gerdien Rots.

Het college deelt de zorgen ten aanzien van de woningmarkt. Ze vindt het belangrijk dat de huidige en toekomstige inwoners van Zwolle een voor hen passende en betaalbare woning kunnen vinden. De grootste opgave ligt volgens haar in het toevoegen van woningen zodat er voor elke portemonnee een passende woning te vinden is. Dat is een uitdaging in deze wooncrisis, niet alleen door de grote vraag, maar ook door andere factoren, (zoals de stijgende bouwkosten, de krappe arbeidsmarkt en goedkope financiering) op de woningmarkt waar we maar beperkte invloed op hebben.

Buitengebied

De VVD wil graag dat er ook in het buitengebied van Zwolle wordt gebouwd, om het aantal gebouwde woningen omhoog te krijgen. Het college voelt daar echter niet veel voor. Volgens haar zijn er in de periode tot 2030 voldoende plannen beschikbaar en is de aandacht gericht op de uitvoering ervan. Voor de keuzes na 2030 zal zij de uitkomsten van de verstedelijkingsstrategie meenemen. Pas dan zal er een beslissing worden genomen of er een uitleglocatie komt. Inbreiding (bouwen in de stad waar nog wat ruimte is) krijgt voorrang voor het college, omdat het belangrijk is om ook natuur en landbouwgrond te bewaren.

De groei van het aantal huishoudens in Zwolle wordt tot 2035 ingeschat op 14%. Dit zijn een kleine 8.000 huishoudens erbij in deze periode. Met de ingezette ambitie om 10.000 woningen in 2030 gerealiseerd te hebben is er ruim voldoende plancapaciteit om hieraan te voldoen. De plancapaciteit bedraagt ruim 12.500 woningen, waarbij men een gewenste overprogrammering heeft.

Fonds

Voor de realisering van mobiliteitsmaatregelen voor de woningbouw tot 2030 stelt de rijksoverheid een fonds van 7,5 miljard euro beschikbaar. Het college wil de ontwikkelingen ook niet aanpassen, omdat dat dan ten koste zou gaan van de zorgvuldigheid.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button