Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieRegioVoorpagina

Provincie stelt stikstofbank in

Zwolle – Vanuit de vakgroep stikstof van de gemeente Zwolle gaat meegedraaid worden in een provinciale werkgroep voor het opzetten van een door de provincie Overijssel te faciliteren stikstofbank voor woningbouwprojecten. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Een dergelijke bank kan gebruikt worden om stikstofruimte van te stoppen activiteiten onder bepaalde
voorwaarden op te nemen. Woningbouwprojecten die stikstofruimte nodig hebben kunnen
vervolgens een beroep doen op de stikstofbank. Als er op de plekken waar het betreffende project tot
meer neerslag van stikstof leidt voldoende stikstofruimte in de bank aanwezig is, dan kan er onder
bepaalde voorwaarden een natuurvergunning voor verleend worden. De gebruiksmogelijkheden van
een dergelijke stikstofbank zullen grotendeels afhangen van de mate en tempo waarin er stikstofruimte
van te stoppen activiteiten in opgenomen wordt.

De stikstofruimte die is ontstaan door het verlagen van de maximumsnelheid is inmiddels op. Een enkel (woningbouw)project kan nu niet doorgaan. Door de rechter zijn de meeste andere projecten wel goedgekeurd. Projecten die gebruik maken van extern salderen worden soms opgeschort.

Vakgroep

Vanuit de nieuwe gemeentelijke vakgroep stikstof worden de stikstofontwikkelingen nauwlettend gevolgd
en gedeeld binnen de organisatie. De vakgroep opereert in nauw contact met de provincie
Overijssel en Overijsselse gemeenten en borduurt voort op wat door het eerdere stikstofteam is
opgezet. Daarbij wordt voortdurend gemonitord of landelijke ontwikkelingen impact kunnen hebben
op Zwolle en op welke manier daar vroegtijdig adequaat op vooruitgezien kan worden.

Het college is zich bewust dat het waarmaken van de ambities in de huidige tijd niet gemakkelijk is.
Niet alle opgaven kunnen aangepakt worden in het tempo zoals het college graag zou willen. In
het omgaan met stikstof betekent dat zoeken naar balans tussen natuur en biodiversiteit aan de
ene kant en nieuwe ontwikkelingen aan de andere kant.

Het verminderen en voorkomen van uitstoot van stikstof in plannen en projecten is daarmee een kans om te kunnen groeien met behoud van een gezond en duurzaam leefklimaat, met oog voor waardevolle natuur en
biodiversiteit. Zo kunnen het aardgasvrij maken van wijken en schonere vormen van mobiliteit
bijdragen aan het verminderen van stikstofuitstoot en waar dat nodig is ruimte bieden voor nieuwe
ontwikkelingen.

Rijksbeleid

Vanuit het rijk moeten de plannen voldoen aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied
(NPLG).Gedeputeerde Staten van Overijssel vindt deze plannen onhaalbaar en wil vasthouden aan de Overijsselse aanpak.

Het is nu de bedoeling dat binnen de gebiedsgerichte aanpak het komende jaar gewerkt gaat worden aan een concreet uitgewerkt gebiedsplan als bod aan het Rijk voor het NPLG om de Overijsselse stikstofuitstoot terug te dringen. Het college gaat zich daar intensiever in positioneren, de voorbereidingen daarvoor zijn gestart.

Uitgangspunt is dat de rijksdoelstelling doorvertaald wordt naar gebiedsgerichte reducties. Die moeten – bovenop de autonome ontwikkeling; datgene wat al gedaan wordt of voorgenomen is – behaald worden door technische maatregelen en extensiveringsmaatregelen in de landbouw.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button