BouwKamperpoortNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Visie Nieuwe Veemarkt/Meeuwenlaan ligt klaar

Zwolle – De gebiedsvisie voor de Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan ligt klaar ter goedkeuring bij de gemeenteraad. Dat laat wethouder Ed Anker weten in een nota aan deze zelfde raad.

De toekomstige Nieuwe Veemarkt moet een eigenzinnige wijk worden waar iedereen zich thuis voelt. Met de
Meeuwenlaan in haar nabijheid krijgt zij daarbij een flinke stadsbuur(t). De plek krijgt daarin een breed aanbod van woningen en wijze van ontwikkeling. De bestaande Elbertschool moet er een prominente plek voor en door de buurt gaan worden. Daarin is de ambitie om een deel van de bestaande IJsselhallen te behouden voor de toekomst. Maar ook het gebied waar de mobiliteitsplekken en concepten voor de toekomst een plek gaan krijgen (mobiliteitshubs).

Ruimte voor water en groen

Een nieuwe stadsbuurt met veel ruimte voor water en groen, voor mens en dier. Met uiteindelijk een gevarieerd woningbouw- en voorzieningenprogramma. Nabij de Nieuwe Veemarkt ligt de Ontwikkelzone Meeuwenlaan. Daar worden de ambities vastgelegd om op termijn een plek te creëren waar in de toekomst gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden in dit gebied. Deze nieuwe stadsbuurt past bij het karakter van de Kamperpoort en tegelijkertijd bij de verstedelijking van Zwolle: een flinke stadsbuurt: expressief én uitnodigend.

De visies voorzien in de ontwikkeling van ca. 1500 woningen en 20.000m2 voorzieningen (maatschappelijk en commercieel). Hiermee wordt een stip op de horizon gezet en basis gelegd voor de verdere planvorming
(ruimtelijk/programmatisch). Het draagt bij aan de toekomstige ontwikkeling van de stad.

Kaders

De visies passen binnen de kaders van de Omgevingsvisie. Ook faciliteren de gebieden de woonopgave en woonbehoefte van de stad. De ambities voor het programma passen bij de (toekomstige) stadsbuurten en omvatten een onderscheidend en toekomstbestendig woningbouwaanbod en bijbehorend programma. Bovendien worden de gebieden fijne en volwaardige leefomgevingen als onderdeel van een dynamische
stadswijk passend bij de (bestaande) Kamperpoort. De gebiedsvisies vormen tevens de basis voor verdere planvorming, daarvoor worden kosten gemaakt.

Beide visies zijn in overleg met de gemeente tot stand gekomen, ook al is bijvoorbeeld de Meeuwenlaan een privaat initiatief.

Gerelateerde artikelen

Back to top button