Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVervoerVoorpagina

Deelscooters houden auto’s nog niet van de weg

Zwolle – Deelscooters brengen niet het aantal autobewegingen in de binnenstad van Zwolle terug. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stelden aan wethouder William Dogger.

Sinds 3 mei biedt het bedrijf Go Sharing deelscooters aan in Zwolle. De komst van Go Sharing is aanleiding geweest voor een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening en het opstellen van vergunningregels om de komst van aanbieders te reguleren. Parallel aan dit vergunningsproces is een evaluatie van de deelscooters gestart en is er een opdracht aan bureau Overmorgen gegeven om een actieplan op stellen. Groenlinks, PvdA en de Christen Unie hebben daarbij vragen over hoe de uitkomsten van de evaluaties samenhangen met het verlenen van vergunningen aan nieuwe aanbieders van micro mobiliteit.

Waarom deelscooters

Zij willen weten waarom het college niet besloten heeft om aan minder aanbieders of minder deelscooters per aanbieder te vergunnen. Daarop zegt wethouder Dogger dat deelmobiliteit belangrijk is in de mobiliteitsvisie 2020-2030 niet alleen als oplossing om automobiliteit terug te dringen, maar ook als een kansrijke manier om bij te dragen aan de bereikbaarheid, gastvrijheid en leefbaarheid van de stad. Onder andere door de bijdrages op
het gebied van schone lucht, vrijheid van mobiliteitskeuze van deur tot deur, minder eigen bezit en meer delen.

Voor de komst van de deelvoertuigen is de APV aangepast, en deze kan niet meer teruggedraaid worden voor de contractperiode. Hierin is vastgelegd het soort en aantal vergunningen dat kan worden uitgeschreven. De vergunningperiode is daarom relatief laag gehouden (2 jaar).

Voorwaarden voor aanbieders

In de vergunning voor de deelaanbieders zijn voorwaarden opgenomen waaraan de aanbieders moeten voldoen. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op hoe de aanbieders omgaan met klachten, welke maatregelen aanbieders nemen om overlast van verkeerd geparkeerde scooters tegen te gaan en hoe de deelvoertuigen verdeeld worden over de stad. Wanneer aanbieders zich onvoldoende inspannen om aan de voorwaarden te voldoen, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om de vergunning in te trekken.

Hiervoor zijn er regelmatig evaluaties over het scootergebruik, die worden gebruikt voor verbeterpunten. Daarnaast komt er een actieplan. In het actieplan zal worden ingegaan op welke vormen en aantallen van deelmobiliteit het beste passen bij Zwolle en welke voorwaarden daarbij gesteld moeten worden. De vraag welk (parkeer)systeem het beste past bij Zwolle (free floating, vaste plekken of een combinatie) is ook onderdeel van de opdracht aan het bureau dat het actieplan voor de gemeente opstelt. Dit actieplan vormt vervolgens de basis voor de actualisering van de vergunning regels die gebruikt worden bij de nieuwe aanbesteding.

In de vergunning is ruimte voor 2 deelscooteraanbieders, 3 deelfiets aanbieders en 3 kleinschalige initiatieven. De deelbakfiets in Assendorp is één van de kleinschalige initiatieven. De fietsersbond en Toegankelijk Zwolle zijn meegenomen in de evaluaties. Daarnaast worden ze ook betrokken bij het opstellen van het actieplan deelmobiliteit.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button