Bestuur

Onderwijs & Wetenschap

Onderwijsbestuurders geven prioritering aan voor komende jaren

In de Uitvoeringsagenda Onderwijs 2022-2026 presenteren coördinatoren en directeuren van de kinderopvang, het primair en voortgezet onderwijs de invulling en…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zicht op nieuw dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta

De fracties BBB, VVD, CDA en Ongebouwd gaan het nieuwe dagelijkse bestuur (DB) vormen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).…

Meer
Politiek & Opinie

Verkenners adviseren formatie Overijssel te starten met BBB, VVD, Groenlinks, PvdA en SGP

Zwolle - Verkenners Jolanda Waaijer en Wout Wagenmans presenteren woensdag 19 april hun advies aan Provinciale Staten in Overijssel. Na…

Meer
Natuur & Duurzaam

Meer vrouwen in waterschap

Uit onderzoek van Stichting stem op een vrouw is gebleken dat er steeds meer vrouwen in de politiek werkzaam zijn,…

Meer
Natuur & Duurzaam

André Hammer beëdigd als bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft André Hammer beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Hij…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Erika Diender nieuw lid College van Bestuur Windesheim

Met ingang van 1 oktober a.s. wordt Erika Diender (53 jaar) lid van het College van Bestuur (CvB) van Windesheim.…

Meer
Bestuur

Gemeenteraad woensdag 30 maart 2022

Zwolle - Woensdag 30 maart is de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Besluitvormingsronde (Raadzaal) De vergadering start om 19.30 uur…

Meer
Zorg & Welzijn

Nieuw bestuur SOOZ behartigt Zwolse studentenzaken

Zoals elk studiejaar is er ook nu weer een nieuw bestuur samengesteld dat de belangen van de Zwolse student probeert…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Henk Jan Meijer waarnemend burgemeester van Enschede

De heer Meijer, oud-burgemeester van Zwolle, vervangt burgemeester Onno van Veldhuizen die sinds 4 november thuis werkt aan zijn herstel.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Bestuurssamenstelling Be Quick ’28 flink gewijzigd

Zwolle – Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 13 november jl. is er bij Be Quick ’28 een nieuwe bestuursstructuur…

Meer
Back to top button