Gemeente

Bouw

Denk mee over toekomstige invulling stadsdelen Zwolle

Stadsbroek en IJsselvizier zijn twee plekken in Zwolle die liggen aan de rand van Stadshagen. De locaties hebben een uitgebreide…

Meer
Wonen

Gemeenteraad gevraagd om mening over prestatieafspraken wooncorporaties

Elke 4 jaar maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zwolle gezamenlijke prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken vinden hun juridische basis in…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente wacht op rijk bij ondersteuning blokverwarmers

De gemeente Zwolle vindt het van belang om huishoudens met blokverwarming te ondersteunen in hun energiekosten. Echter wacht zij daarbij…

Meer
Zorg & Welzijn

Hoe zit het met de energiecompensatie voor kwetsbare huishoudens?

De gemeente Zwolle spant zich maximaal in om financi√ęle problemen ten gevolge van het energietekort voor inwoners op te lossen.…

Meer
Politiek & Opinie

Verlenging Meerjaren Beleidsplan Politie

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in het afgelopen jaar, verlengt men het Meerjaren Beleidsplan Politie (MJBP) 2019-2022 met √©√©n jaar. Dat blijkt…

Meer
Politiek & Opinie

Gesprekken over participatiebeleid gemeente Zwolle succesvol

Het afgelopen jaar is er, mede op initiatief van de gemeenteraad, gewerkt aan een nieuw participatiebeleid voor de gemeente Zwolle.…

Meer
Politiek & Opinie

Climate Campus vergroot slagkracht

De Climate Campus heft zijn stichtingsvorm op en wordt onderdeel van de gemeente Zwolle. Hierdoor worden onder andere de bureaucratische…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Openingstijden gemeente Zwolle rond de feestdagen

Rond de feestdagen heeft de gemeente Zwolle soms andere openingstijden. Dit geldt voor de publieksbalie, wijkservicepunten en sociaal wijkteams. Kijk…

Meer
Natuur & Duurzaam

Bouwbedrijf Van Wijnen gaat aan de slag voor Warm Thuis

In Warm Thuis werkt de gemeente samen met partijen in de stad aan het tegengaan van energiearmoede. Door inwoners te…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Bereikbaarheid gemeente, SWT en wijkservicepunten

Begin volgende week gaan de gemeente Zwolle, Sociaal Wijkteams en wijkservicepunten van Zwolle over naar een nieuwe telefooncentrale. Door de…

Meer
Natuur & Duurzaam

‘Carnivoor geef het door’ bij gemeente Zwolle

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente standaard vegetarische hapjes in tijdens hun borrels, lunches en recepties. Dat blijkt uit…

Meer
Zorg & Welzijn

Zwollenaren kunnen luiers en incontinentiemateriaal gratis wegbrengen

Zwollenaren met luiers en incontinentiemateriaal kunnen dit vanaf 22 november gratis wegbrengen. ROVA plaatst hiervoor de komende weken verzamelcontainers verspreid…

Meer
Natuur & Duurzaam

Start najaarscampagne energiebesparing Zwolle

Zwollenaren die energie willen besparen, worden de komende maanden volop ondersteund. Buurtinitiatieven, woningcorporaties, maatschappelijke- en welzijnsorganisaties en de gemeente Zwolle…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle wil Mobi-hubs uitbreiden en gaat investeren

De gemeente Zwolle maakt in haar begroting voor 2023 ruimte voor mobiliteitshubs op plekken in de stad. Daar staat 115.000…

Meer
Natuur & Duurzaam

Er is 200.000 euro beschikbaar voor de ‘Natuurinvesteringsagenda’

Volgens de wens in het coalitieakkoord investeert de gemeente Zwolle in de natuur, en wel met incidenteel 200.000 euro. Dat…

Meer
Kabelkrant

Quickscan Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle landelijk ge√Įntroduceerd op Springtij

Zwolle – Lisa de Groot (gemeente Zwolle) en Rolf van Toorn (Waterschap Drents Overijsselse Delta) vertegenwoordigden Regio Zwolle op Springtij:…

Meer
Politiek & Opinie

Eerste stap voor onafhankelijkheid Russisch gas in Zwolle is genomen

De gemeente Zwolle heeft per 29 augustus 2022 een contract gesloten met Greenchoice om los te komen van Russisch gas.…

Meer
Zorg & Welzijn

Extra energietoeslag van ‚ā¨ 500 voor huishoudens met laag inkomen

Alle inwoners die dit jaar terecht een eenmalige energietoeslag van ‚ā¨ 800 hebben gekregen krijgen automatisch een extra energietoeslag van…

Meer
Politiek & Opinie

Website gemeente Zwolle toegankelijker voor ondernemers

De website van de gemeente Zwolle wordt, in samenspraak met de ondernemers, zo ingericht dat de regelgeving voor ondernemers op…

Meer
Politiek & Opinie

Burger wil passende dienstverlening van gemeente

De Zwolse inwoners en ondernemers verwachten van de gemeente goede dienstverlening. Ze verwachten dat de dienstverlening passend is, toegankelijk (ook…

Meer
Politiek & Opinie

Contouren Hanzejaar worden zichtbaar

De gemeente Zwolle wil in 2023 het Hanzethemajaar houden. Dat zegt het college van burgemeester en¬† wethouders in een nota…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad behandelt de voorjaarsstukken

Maandag 27 juni behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal verschillende financi√ęle stukken. Inspreken over een onderwerp kan…

Meer
Politiek

Gemeenteraad debatteert o.a. over de Evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk en het haalbaarheidsonderzoek Bruisend trefpunt Zwolle Zuid

Maandag 20 juni behandelt de gemeenteraad vier onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad vanaf 19.30 uur over de evaluatie…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente en begraafplaats Bergklooster sluiten overeenkomst voor behoud Molukse KNIL-graven

Vandaag, maandag 13 juni, tekenden burgemeester Peter Snijders van Zwolle en beheerder Bert Pierik van Bergklooster een overeenkomst om de…

Meer
Politiek & Opinie

Bijsturing gemeentebegroting 2022

Op 25 mei is de Beleidsrapportage 2022-1 verschenen (Berap). De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering…

Meer
Politiek & Opinie

Partijen presenteren coalitieakkoord

ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA zijn klaar met het samenstellen van het coalitieakkoord voor de nieuwe regeringsperiode van 2022 tot…

Meer
Politiek & Opinie

Update over de coalitievorming in Zwolle

De ChristenUnie, GroenLinks, D66 en het CDA zijn hard bezig om een nieuwe coalitie te vormen. Informateur Arie Slob heeft…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente blijft bij passende aanpak bezwaarschriften

De gemeente Zwolle streeft naar een besparing op de kosten van bezwaarschriftenbehandeling, maar dat doet zij wel met behoud van…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente stelt 8,346 miljoen beschikbaar voor Oekra√Įense vluchtelingen

De gemeente Zwolle heeft op 19 april het budget voor de opvang van Oekra√Įense vluchtelingen verhoogd van 4.197.500 euro naar…

Meer
Bouw

Nieuw in Zwolle: Natuurontwikkelingsplan

Voor het gebied van de voormalige IJsselcentrale gaat de gemeente een Natuurontwikkelingsplan en Ruimtelijk ontwikkelplan vaststellen. Het gaat om de…

Meer
Zorg & Welzijn

Drukte bij de publieksbalies. Plan tijdig uw afspraak.

Verloopt uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs binnenkort? Een nieuw document aanvragen kan alleen op afspraak bij de publieksbalies op het…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Arie Slob leidt onderhandelingen nieuwe coalitie

Arie Slob vervolgt zijn werk voor de vorming van een nieuwe coalitie in Zwolle als informateur. Hij doet dat op…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente Zwolle brengt problemen rond openbare toiletten in kaart

Op korte termijn kan de gemeente Zwolle de beschikbaarheid van openbare en toegankelijke toiletten beter bekend maken. Dat meldt wethouder…

Meer
Politiek & Opinie

Verkenner adviseert onderhandelingen te starten voor een coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA

Begin zo snel mogelijk de inhoudelijke onderhandelingen met ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA voor een nieuwe coalitie in Zwolle. Dat…

Meer
Bestuur

Gemeenteraad woensdag 30 maart 2022

Zwolle - Woensdag 30 maart is de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Besluitvormingsronde (Raadzaal) De vergadering start om 19.30 uur…

Meer
Zorg & Welzijn

Betrokken organisaties tevreden over ‘Verzekeren op maat’

Ruim 1850 inwoners van Zwolle hebben met hulp een overstap gemaakt naar een andere zorgverzekering. De samenwerking van de gemeente…

Meer
Politiek & Opinie

Professionals denken mee met gemeente over ethische vragen

Een groep onafhankelijke professionals gaat met de gemeente Zwolle meedenken over ethische vragen bij digitale technologien en dataverwerking. Hiervoor werd…

Meer
Tech

Gemeente kan nu keuzes maken over digitalisering en technologisering

De gemeente Zwolle wil een nieuw programma starten om keuzes en analyses omtrent digitalisering en technologisering mogelijk te maken.¬†De stad…

Meer
Zorg & Welzijn

Er komt tijdelijke huisvesting voor mensen in echtscheiding

Samen met drie woningcorporaties wil de gemeente Zwolle Parenthouses realiseren. Dat zijn tijdelijke woningen voor mensen die gescheiden zijn of…

Meer
Oekra√Įne

Nog meer plekken voor Oekra√Įense vluchtelingen

Op dit moment zijn gesprekken gaande voor het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekra√Įne in leegstaande kantoorgebouwen op Oosterenk…

Meer
Zorg & Welzijn

Kom in actie tijdens de Landelijke Opschoondag op 19 maart

Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer Landelijke Opschoondag. Op deze dag houdt heel Nederland een grote voorjaarsschoonmaak van…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Melden verloren paspoort of ID-kaart kan nu ook online

Is uw paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen? Meld dit bij de gemeente. Dat kan nu ook online op de…

Meer
Natuur & Duurzaam

Gemeente Zwolle en ROVA zetten zich in voor de sleedoornpage

De gemeente Zwolle en ROVA gaan speciaal beheer toepassen om het leefgebied van de beschermde vlinder Sleedoornpage te vergroten. Zo…

Meer
Verkiezingen

D66 lanceert verkiezingsprogramma in getekende vorm 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor een verkiezingsprogramma waarin hun plannen staan. Om het programma…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle zet in tegen energiearmoede

Zwolle gaat sterk inzetten op een tegemoetkoming voor de stijgende gasprijzen en voor duurzaamheidsleningen. Dat blijkt uit een nota die…

Meer
Politiek & Opinie

Geef uw mening over uw buurt

De gemeente Zwolle is weer gestart met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek. In dit onderzoek kunnen Zwollenaren hun mening geven over…

Meer
Zorg & Welzijn

College maakt beleid bekend over bijzondere bijstand bij zorgkosten

Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente Zwolle een zorgkostenregeling voor mensen met een laag inkomen. Met deze regeling biedt…

Meer
112 nieuws

Wapens kun je inleveren van 11 tot 16 oktober op politiebureau Koggelaan

Om wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, OM en gemeenten van 11 tot en…

Meer
Zorg & Welzijn

Participatiefonds: geld voor culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten

De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen in Zwolle kan meedoen. Daarom bestaat het Participatiefonds. Dit fonds is speciaal…

Meer
Politiek

Wethouder William Dogger is weer aan het werk

Wethouder William Dogger van Swollwacht heeft deze week zijn werkzaamheden volledig hervat. De collega's die tijdelijk zijn taken hebben waargenomen…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Laat u niet verrassen door extra kosten voor uw uittreksel BRP

De gemeente Zwolle merkt dat er de laatste maanden regelmatig aanvragen voor een uittreksel uit de BRP (BasisRegistratie Personen) namens…

Meer
Lifestyle

Meer dan maand wachten voor paspoort of ID-kaart bij gemeente Zwolle

Het is druk bij de publieksbalies van de gemeente. Hierdoor lopen de afspraken snel vol en kan het meerdere weken…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zomertip: leg een geveltuintje aan

Een geveltuin is een smalle strook groenvlak langs de gevel, muur of schutting van een woning. Als iemand daar bijvoorbeeld…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Nieuw model identiteitskaart

Vanaf 2 augustus 2021 introduceert de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. De belangrijkste veranderingen…

Meer
Natuur & Duurzaam

Bewegwijzering wandel- en fietsnetwerk Zwolle is aan groot onderhoud toe

De bewegwijzering van het wandel- en fietsnetwerk van Zwolle is aan groot onderhoud toe. Dat blijkt uit onderzoek van routebeheerder…

Meer
Politiek & Opinie

ChristenUnie vraagt om natuurbegraafplaats

De Zwolse fractie van de ChristenUnie wil graag een natuurbegraafplaats bij Kranenburg. Dat blijkt uit vragen die zij stelt aan…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Digitaal parkeerloket tijdelijk gesloten

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de digitale omgeving van parkeren niet bereikbaar op 7 & 8 juni 2021 (www.zwolle.nl/parkeerloket). Dit…

Meer
Zorg & Welzijn

Participatieraad Zwolle zoekt reserveleden

De Participatieraad Zwolle zoekt reserveleden. Zij is een orgaan dat het college van burgemeester en wethouders adviseert over thema‚Äôs die…

Meer
Politiek & Opinie

Jaarverslag klachtenafhandeling gemeente Zwolle

De voor 2020 geformuleerde doelstellingen van de klachtenafhandeling in de gemeente Zwolle zijn gerealiseerd. 87% (101) van de klachten is…

Meer
Politiek & Opinie

Bezwaarschriftenpraktijk is veranderd

Het college van burgemeester en wethouders meldt aan de gemeenteraad dat de praktijk rond bezwaarschriften de afgelopen jaren is veranderd.…

Meer
Zorg & Welzijn

Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid √©n de kans om te…

Meer
Natuur & Duurzaam

PvdA Zwolle wil meer bedrijven energie laten besparen

Vanaf 2023 moeten ruim negenhonderd kantoren energielabel C of beter hebben. Nu voldoen ruim honderd bedrijven aan de label. Volgens…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zwolle start met een visie op waterbeleving

Het Zwolse water en de omliggende omgeving is voor Zwollenaren een plek van ontmoeting en recreatie geworden. Zwolle start met…

Meer
Economie

Coronasteun voor het betalen van woonlasten kan nu aangevraagd worden

Vanaf deze week kunnen huishoudens die geldzorgen hebben, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen. Gemeente Zwolle geeft dit als…

Meer
Zorg & Welzijn

Uitgebreide reactie participatieraad op dementieplannen gemeente

In de nabije toekomst zal het aantal mensen met dementie flink toenemen.Om die reden is het belangrijk om de stad…

Meer
Politiek & Opinie

Verkoop van weesfietsen aan studenten met 50 % korting gaat niet door

Als student een 'weesfiets' kunnen kopen met 50 procent korting? Dat zag de Zwolse D66 wel zitten en diende daarom…

Meer
Zorg & Welzijn

Inwoners gezocht voor lezerspanel

Wie u een goed gevoel voor taal heeft, of juist helemaal niets begrijpt van de brieven of teksten van de…

Meer
Nieuws uit Zwolle

TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financi√ęle nood

Voor mensen met een terugval in hun inkomen, die noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen, komt er een nieuwe…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Voorkom vastgevroren afval in de container bij vorst

Het ziet er naar uit dat het komende week kan vriezen. Uiteraard doet de ROVA bij vorst haar uiterste best…

Meer
Politiek

Fracties willen duidelijkheid over uitbreiding Hessenpoort

Er gebeurt veel in Tolhuislanden. Inwoners hebben zich verenigd in een co√∂peratie en verkennen wat er mogelijk is in het…

Meer
Coronavirus

Reisdocumenten en rijbewijzen tot aan de voordeur

Wie een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs heeft aangevraagd, kan vanaf 1 februari deze documenten ook laten thuisbezorgen. De gemeente…

Meer
Politiek

Gemeenteraad besluit over toekomstige evenementenhal en horeca in coronatijd

Ma 18 jan. neemt de raad een besluit over o.a. de toekomstige eventvoorziening en Routekaart horeca richting 2021 in coronacrisis.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Andere afvalinzameldagen in 2021 voor sommige adressen

In 2021 kunnen de dagen veranderen waarop ROVA de containers komt legen. Wie wil weten wat er voor zijn of…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad praat over laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Zwolle

Taal, rekenen en gebruik van internet is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Laaggeletterden hebben hier veel moeite mee waardoor het voor…

Meer
Zorg & Welzijn

Kosteloos huwelijk blijft behouden voor Zwolle

Er kan weer, door iedereen, kosteloos getrouwd worden in de gemeente Zwolle. Het college heeft de opgelegde extra criteria waaraan…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Tour de Zwolle: Veel tips en aanvullingen Omgevingsvisie

In de afgelopen weken hebben Zwollenaren meegedacht en gepraat over de toekomst van de stad met de ontwerp-Omgevingsvisie als basis.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Week tegen Kindermishandeling in regio IJsselland

Van 16 tot en met 22 november 2020 is er de Week tegen Kindermishandeling. Een moment waarop men de strijd…

Meer
Voorpagina

Een jachthaven in Zwolle?

Zwolle – Een jachthaven in Zwolle, dat was √©√©n van de gedachten waarmee stedebouwkundige Henk Snel speelde tijdens zijn presentatie…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Overwinning medewerkers Wezo

De fracties van SP, GroenLinks en Swollwacht in de Zwolse gemeenteraad zijn buitengewoon verheugd over de mededeling van het college…

Meer
Back to top button