BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Woningbouwproductie Zwolle opgestuwd

Zwolle – De gemeente Zwolle poneert het uitgangspunt dat ze bouwt voor de lange termijn en dat het toevoegen van kwalitatieve nieuwbouw de bestaande bouw helpt. Het staat in een nota die de gezamenlijke wethouders Dorrit de Jong, Gerdien Rots en Monique Schuttenbeld sturen naar de gemeenteraad van Zwolle.

De kernopgave voor Wonen, een (t)huis voor iedereen, staat op dit moment onder druk, want de woningbouwproductie in heel Nederland stokt. Daarom is het Zwols Actieplan Woningbouw opgesteld
om te laten zien met welke strategieën de gemeente al actiegericht aan de slag is en op korte
termijn verder mee aan het werk gaat.

Onderzoek

Aan bureau Ruimtevolk is eind 2022 de opdracht gegeven een verdiepende analyse te doen op de bottlenecks die de voortgang in de woningbouwproductie remmen en te komen tot aanbevelingen voor de Aanpak Woningbouw tot 2030. De analyse was primair bedoeld om de gemeente Zwolle een spiegel voor te houden wat oorzaken zijn van de achterblijvende productie vanuit de eigen beïnvloedingsmogelijkheden en anders gezegd, te kijken hoe de gemeente de woningbouw kan bevorderen.

De kernopgave voor wonen in Zwolle is te zorgen voor en het blijvend versterken van continuïteit in de woningbouwproductie, diversiteit in het woningaanbod, en de aantrekkelijkheid van Zwolle.
Daarmee zorgt de gemeente voor een (t)huis voor iedereen: voor iedere portemonnee, leeftijd en huishoudens-
samenstelling een passende woning in een gezonde duurzame woon- en leefomgeving.

Er is een publieksvriendelijke versie van het actieplan beschikbaar via WoonInzicht en deze zal actief aan de gemeentelijke partners zoals het Concilium en de woningbouwcorporaties verspreid worden.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button