BouwKabelkrantPolitiek & Opinie

Gemeente wil voorkomen dat Hudson Bay pand in handen komt van derden

Zwolle – Door het (tijdig) tot aankoop over gaan van het voormalige Hudson Bay pand behoudt de gemeente haar voorkeurspositie hier en voorkomt het college dat de eigenaar gedurende drie jaren vrij is de met het
voorkeursrecht belaste percelen aan een derde te verkopen. Dat blijkt uit een nota die wethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Met het nemen van een beginselbesluit tot aankoop wil de wethouder de gemeentelijke doelstellingen voor de herontwikkeling van het voormalige Hudson’s Bay pand realiseren. Het gaat hier om transformatie van het Broerenkwartier van een monofunctioneel retail gebied naar een volwaardig stuk binnenstad door het realiseren van een aantrekkelijke mix van functies zoals wonen, werken, detailhandel, horeca en cultuur te realiseren.

24/7 levendigheid

Ook wil de wethouder de relatie tussen de hoofdwinkelstraat (Diezerstraat) en het noordelijke deel van het Stadshart versterken; de 24/7 levendigheid realiseren en zorgen voor sociale cohesie in het gebied en invulling geven aan de culturele ambities (Cultureel Perspectief 2040) en het laten doorlopen van de culturele loper door het Stadshart (Ons Stadshart van Morgen 2030 (2022)).

Tevens gaat het om nieuwbouw van het Fraterhuis, een rooftop bar en een publiek uitzichtpunt conform het
raadsbesluit van 19 december 2022; een publiek toegankelijk uitzichtpunt als publiekstrekker in dit deel van de stad; herinrichting van de openbare ruimte om de kwaliteit van de stad te verbeteren. Vergroening speelt daar een belangrijke rol in. Hiervoor is het nodig om de huidige fietsenstalling op het Meerminneplein te verplaatsen naar de kelder van de herontwikkeling van het Hudson’s Bay pand. Dit draagt bij aan de ambitie om fietsen op het maaiveld te gaan centreren op een aantal plekken in het Stadshart. In de fietsenstalling worden tevens publieke toiletten gerealiseerd.

Regie voor het college

Het college van burgemeester en wethouders wil  meer regie in het proces van de herontwikkeling van het Hudson’s Bay pand. Daarmee kan de gemeente beter sturen op de meest optimale invulling in het programma en de doelstellingen op het gebied van wonen, biodiversiteit, energieneutraliteit, circulariteit en klimaatadaptatie. Hiermee draagt deze ontwikkeling bij aan de ambitie om tot de beste binnensteden van Nederland te behoren.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button