KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Climate Campus vergroot slagkracht

Beëindiging van stichtingsvorm biedt kansen

Zwolle – De Climate Campus heft zijn stichtingsvorm op en wordt onderdeel van de gemeente Zwolle. Hierdoor worden onder andere de bureaucratische lasten kleiner en kan men slagvaardiger aan het werk. Dat blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het doel van de Climate Campus is om de Zwolse delta veerkrachtig te maken en daarmee toekomstbestendig. De klimaatverandering vraagt daar om. Aanpassingsvermogen aan klimaatverandering gaat verder dan technische oplossingen voor een watervraagstuk. Het zit hem in een veerkrachtige samenleving, een robuuste balans tussen mensen, economie en de natuurlijke omgeving.

Opgave

Voor deze ingewikkelde opgave heeft Zwolle waterprofessionals en de overheid nodig, maar ook de lokale
burgers, ondernemers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties. Klassieke governance modellen passen steeds slechter bij complexe maatschappelijke ontwikkelingen. Het vraagt om nieuwe vormen van governance.

Door belangen en opgaven, kennis en geld te matchen, ontstaan slimme en integrale oplossingen, nieuwe kennis en wordt werk met werk gemaakt. Zo is het mogelijk met klimaatadaptatie (en andere opgaven) meer maatschappelijke baten te genereren. Dit gedachtegoed is onder andere input voor de Regiodeal Zwolle (project 16 Climate Campus) en het landelijke LIFE IP project “Klimaatadaptatie”. De stichtingsvorm blijkt in de praktijk echter een te zware organisatievorm om efficient en effectief te werken.

Budget

Voor de doorontwikkeling van Climate Campus is nu in totaal een budget beschikbaar van € 1.713.700,-, waarvan € 916.445,- subsidies en € 797.255,- eigen bijdragen. De eigen bijdragen worden gedekt uit de staat van baten en lasten en het programma Klimaatadaptatie. Met hulp van de stichting probeert Zwolle belang bij belang en geld bij geld te leggen en kennis met kennis en werk met werk te maken.

Er is ook een Europese subsidie toegekend en de activiteiten zijn onderdeel van een landelijk plan, (Life IP en NAS). De overdracht naar de gemeente is op 1 januari 2023.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button