Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeente blijft bij passende aanpak bezwaarschriften

Ondanks bezuinigingen toch nog kwaliteit

Zwolle – De gemeente Zwolle streeft naar een besparing op de kosten van bezwaarschriftenbehandeling, maar dat doet zij wel met behoud van kwaliteit en zorgvuldigheid. Het gebeurt door vereenvoudigingen in het proces en een efficiëntere inzet van medewerkers. Dat staat in een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad.

Jaarlijks brengt de gemeente verslag uit over de bezwaarschriftenbehandeling. De wijze van behandeling van bezwaarschriften is in de loop der jaren veranderd. Naast een behandeling door de Adviescommissie met het houden van een hoorzitting en het uitbrengen van advies, worden steeds meer bezwaarschriften op een andere wijze opgelost. Dit is bijvoorbeeld de inzet van premediation en mediation. In 2013 is de procedure voor bezwaarschriftenbehandeling gewijzigd en is het ambtelijk horen ingevoerd.

Minder bezwaarschriften

Het aantal ingediende bezwaarschriften (460) in 2021 is 12% lager dan vorig jaar (524) en is ook lager dan het gemiddelde over de voorgaande zeven jaren (546). De bezwaarschriften (en beroepschriften) zijn wel complexer geworden en de behandeling ervan vraagt meer tijd. Het percentage dat binnen de wettelijke termijn is afgedaan is vergelijkbaar met het voorgaande jaar, te weten circa 90%.

Als doelstelling voor 2021 is vastgesteld, naast het naleven van de wettelijke behandeltermijn, dat bij 90% van de met hoorzitting afgehandelde bezwaarschriften ambtelijk horen toegepast wordt, en men bewust kiest voor een passende aanpak bij de behandeling. In 2021 is, nadat met bezwaarde in gesprek is gegaan, 52% van de behandelde bezwaarschriften ingetrokken of op een andere wijze afgehandeld. In 95% van de hoorzittingen is ambtelijk horen toegepast. Van de met hoorzitting behandelde bezwaarschriften was 14% niet-ontvankelijk, 20% gegrond.

Passende aanpak

Het bewuster kiezen van een passende aanpak bij de behandeling van bezwaarschriften (premediation) heeft al meerdere jaren de aandacht. Door op korte termijn met de bezwaarde in gesprek te gaan lukt het om de eigenlijke bedoeling van het bezwaarschrift goed in beeld te krijgen en bij een hoog percentage tot een uitkomst naar tevredenheid te komen. In totaal is 52% van de ingediende bezwaarschriften op een andere wijze afgehandeld.

Voor het wat lagere aantal bezwaarschriften is geen specifieke verklaring te geven.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button