KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Verlenging Meerjaren Beleidsplan Politie

Zwolle – Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in het afgelopen jaar, verlengt men het Meerjaren Beleidsplan Politie (MJBP) 2019-2022 met één jaar. Dat blijkt uit een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De reden dat op 13 oktober 2021 is besloten om de periode met een jaar te verschuiven heeft te maken met de samenloop van de beleidsplanperiode voor het MJBP met de gemeenteraadsverkiezingen. Door de verlenging is het beter mogelijk om het volgende MJBP vast te stellen. Het doel van de verschuiving is de gemeenteraden in Oost-Nederland beter in positie te brengen en beter aansluiting te vinden bij het lokale veiligheidsbeleid. De voorbereiding voor het nieuwe vierjarige MJBP zou anders nog voor de vaststelling van het lokale (gemeentelijke) veiligheidsbeleid 2023-2026 plaatsvinden, terwijl dit beleid juist de bouwstenen bevat voor het MJBP van de politie.

Dit meerjarenbeleidsplan (MJBP) wordt ter consultatie voorgelegd aan alle (76) gemeenteraden binnen de eenheid Oost-Nederland.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button