BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeente wil Broerenkwartier herinrichten

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte noodzakelijk

Zwolle – De herinrichting van de openbare ruimte in het Broerenkwartier is noodzakelijk om de verblijfskwaliteit hiervan aan te laten sluiten op de nieuwe functies die in dit gebied in de komende jaren worden
gerealiseerd (wonen, retail/detailhandel, horeca, cultuur). Dit is van belang voor de (nieuwe) bewoners,
ondernemers en bezoekers van dit deel van de binnenstad. Het staat in een nota die wethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

In de Uitvoeringsagenda hierover is opgenomen dat het voor het Broerenkwartier van belang is om een uitnodigende openbare ruimte te realiseren van (nieuwe) bewoners en bezoekers waardoor de verblijfskwaliteit wordt vergroot. Ook is in de Uitvoeringsagenda opgenomen dat de herinrichting van de openbare ruimte in dit gebied bijdraagt een de aantrekkelijkheid van de Zwolse binnenstad en een bijdrage levert aan beleidsdoelstellingen zoals het tegengaan van hittestress door vergroening. Daarnaast heft de herinrichting van de openbare ruimte in het Broerenkwartier een belangrijke relatie met andere projecten uit de Uitvoeringsagenda zoals de Singelzone, mobiliteit (routing van voetgangers, fietsers en autoverkeer) en verlichting.

Druk op de openbare ruimte

In totaal worden er in het Broerenkwartier alleen al meer dan 300 woningen toegevoegd de komende jaren. Rond de zomer van dit jaar worden volgens de ontwikkelaar de laatste woningen in de Weeshuispassage opgeleverd. Momenteel werken we samen met de ontwikkelaars aan de planvorming voor de transformatie van het Hudson Bay pand, het C&A pand en het Kruidvat/Xenos pand om die gebouwen te transformeren naar een meer divers programma. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de druk op de openbare ruimte fors gaat toenemen.
Daarom is het noodzakelijk om de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven.

De herinrichting van de openbare ruimte in het Broerenkwartier gaat men gefaseerd uitwerken. De uitvoering vindt plaats op basis van ontwerpen (inrichtingsplannen) voor de verschillende deelgebieden van de openbare ruimte. Sommige gebieden worden in de komende jaren al aangepakt. Andere delen zullen mogelijk over 2 of 3 jaar of nog later worden opgepakt. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van de vastgoedontwikkelingen.

De gemeente stelt de ontwerpen van de deelgebieden op. Hierbij betrekt ze de directe omgeving. Omdat de directe omgeving van de deelgebieden continu verander, worden de ontwerpen van de deelgebieden kort voor de daadwerkelijke uitvoering opgesteld in overleg met de omgeving. Om in de komende jaren alle deelgebieden te ontwerpen op basis van dezelfde uitganspunten en om te zorgen dat de verschillende ontwerpen goed op elkaar aansluiten, heeft de gemeente een overkoepelende visie op de gehele openbare ruimte in het Broerenkwartier opgesteld waarin deze uitganspunten zijn vastgelegd.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button