BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZwolle-Zuid

Nieuw in Zwolle: Natuurontwikkelingsplan

Zwolle – Voor het gebied van de voormalige IJsselcentrale gaat de gemeente een Natuurontwikkelingsplan en Ruimtelijk ontwikkelplan vaststellen. Het gaat om de locaties Centrale Harculo (Engie) en Professor Feldmannweg (Floris Property Fund). Dat staat in een nota die wethouder Ed Anker stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Een Natuurontwikkelingsplan is voor de gemeente een nieuw instrument. In dat plan zal worden beschreven op welke manier de natuurwaarden in het gebied worden versterkt. Voor deze herontwikkeling gaat het dan specifiek om de doelstellingen van Natura 2000, het versterken van de stedelijke hoofdgroenstructuur, het stimuleren van de biodiversiteit en natuurbeleving. De inhoud en uitwerking wordt in samenspraak met de ontwikkelende partijen bepaald.

Effect

De bedoeling van de plannen zijn kwalitatief hoogwaardige woningen in diverse prijsklassen (30-40-30), een uitspanning in de bestaande gebouwen met ruimte voor ontmoeting, een energietuin voor de productie en opslag van schone energie en het natuurgebied met de IJsseldijk, uiterwaarden en insteekhavens, voor het gebied IJsselcentrale en omgeving.

Door de gemeenteraad zijn twee moties aangenomen. De motie over het Oldenelerpark heeft betrekking op
onderzoek naar het Oldenelerpark: kan dit park een upgrade krijgen waardoor het als recreatiegebied
voor buitengeluk kan zorgen voor zowel de huidige omliggende bewoners als de toekomstige bewoners van het  IJsselcentrale gebied? De motie over de ambitie op architectonisch vlak wordt in het ruimtelijk ontwikkelingsplan uitgewerkt.

Kosten voor de gemeente

Vanuit de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid worden ook kosten gemaakt die niet in rekening gebracht kunnen worden bij de ontwikkelaars. Hiervoor is een voorbereidingskrediet benodigd van € 75.000,-. De uren hebben betrekking op regievoering voor de totstandkoming van het Natuurontwikkelplan; onderzoek naar upgrade van het Oldenelerpark; regie nemen richting TenneT (op termijn moet de schakeltuin met de daarbij
bijbehorende kabels en masten van TenneT wordt verplaatst); en onderzoek naar kosten van de  benodigde verkeersmaatregelen in de huidige en toekomstige situatie.

Met Floris Property Fund zal in eerste instantie een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. Het sluiten van een overeenkomst is voorwaarde voor vervolg van het traject om mee te werken aan herontwikkeling van de locatie. Wanneer er geen overeenkomst met Floris Property Fund wordt gesloten, komt het deelproject stil te liggen. De kans dat het niet lukt om een overeenkomst te sluiten wordt echter ingeschat als klein.

Gerelateerde artikelen

Back to top button