Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Gemeente stelt 8,346 miljoen beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft op 19 april het budget voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen verhoogd van 4.197.500 euro naar 8.346.000 euro. Dat blijkt uit een nota die wethouder Dorrit de Jong stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle. De raad moet hier nog haar goedkeuring aan geven.

De reden voor het hogere bedrag is, dat de gemeente nu beter zicht heeft op het totaal aan beveiligingskosten en kosten van huismeesters, woonbegeleiding en tolken. Ook de uitvoeringskosten voor het uitkeren van het leefgeld en de wooncomponent en de inschrijving in het BRP zijn aan deze post toegevoegd. Verder is een post voor onderwijs, welzijn en zorg opgenomen.

Leefgeld

Het budget voor de verstrekking leefgeld en wooncomponent is gelijk gebleven maar de leefgeldregeling is wel op een aantal punten aangepast. Zo zijn de bedragen afgerond en wordt het leefgeld voor alle vluchtelingen uit Oekraïne van € 260 maandelijks uitgekeerd. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastgezinnen verblijven nu ook een maandelijks bedrag, de zogeheten wooncomponent, van € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. Ook is bepaald dat het leefgeld wordt beëindigd als de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen.

Toelage van de rijksoverheid

Uitgangspunt is dat het kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten zal vergoeden en dat gemeenten er financieel niet op achteruit mogen gaan. De ministeriële regeling wordt medio april verwacht. Inmiddels is al wel informeel bekend dat gemeenten voor 6 maanden minimaal 100 euro per
opvangplek per dag ontvangen (exclusief transitiekosten), ongeacht of deze plek ook daadwerkelijk bezet is. Voor de gemeente Zwolle is dat een bedrag van € 7.917.000 gebaseerd op 435 opvangplekken. Tevens ontvangt zij een specifieke uitkering aan leef- en woongeld voor vluchtelingen in particuliere opvang van € 429.000 gebaseerd op de aanname van 150 vluchtelingen in particuliere opvang.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button