EconomieKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeente draagt risico’s voor Tolhuislanden Duurzame Energie B.V.

Zwolle – De gemeente Zwolle neemt de financiering voor de energie coöperatie Tolhuislanden op zich. Dat blijkt uit een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De gemeenteraad besloot in december 2021 dat het verstrekken van een garantie aan coöperatie Tolhuislanden een publieke taak is. Zo wordt coöperatie Tolhuislanden in de gelegenheid gesteld om de ontwikkelfase voor haar plannen voor duurzame energie te kunnen financieren. In gesprekken met de bank echter, bleek een garantiestelling niet mogelijk, onder andere door internationale regels. Ontwikkelfinancieringen zijn daardoor niet meer mogelijk.

Lening

De gemeente Zwolle heeft daarna besloten om in plaats van een garantiestelling een lening te verschaffen voor de coöperatie Tolhuislanden. De risico’s voor de gemeente blijven bij een lening hetzelfde als bij een garantstelling. Financieel economisch kan de gemeente verlies lijden indien de coöperatie, nu project BV, niet tot
windmolens komt.

Het college heeft de lening verstrekt binnen de kaders die  de gemeenteraad wenst. De maximale hoogte van de lening is daarom € 1.000.000. De looptijd is maximaal 5 jaar. Deze voorwaarden zijn in de lening opgenomen.

Het verstrekken door het college zal geschieden op basis van een bedrijfseconomische risicoafweging. Dit is vertaald in een bestedingsplan met een fasering. Na succesvolle afronden van een fase kan de coöperatie een beroep doen op aanvullende middelen voor de volgende fase (tot maximaal €1.000.000).

Tegenover de inschatting van de risico’s staat een zekerheidstelling door de coöperatie in de vorm van het exclusieve recht op een netaansluiting van 11 MW en een pandrecht op 51% van de aandelen van de op te richten Project BV. Deze is inmiddels opgericht en het pandrecht is gerealiseerd, tezamen met de lening.

De wethouder gaat ervan uit dat de marktconforme lening wordt terugbetaald, en dat er mogelijk een klein voordeel ontstaat voor de gemeente financiën.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button