KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeente Zwolle geeft kaders aan voor toekenning cultuursubsidies

Zwolle – In de BIS (Zwolse Basis Infrastructuur) stelt de gemeente het subsidieplafond en het juridisch kader voor het verkrijgen van culturele subsidies vast. Dat blijkt uit een nota die wethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Door het subsidieplafond en deelplafonds vast te stellen versterkt men het juridische kader. Zonder subsidieplafond is het niet mogelijk subsidie te weigeren wegens ontoereikend budget.

In het “Cultuurconvenant 2021-2024 Ministerie van OCW – Stedelijke regio’s – Landsdeel Oost” zijn afspraken vastgelegd over het afstemmen van de subsidiesystematiek tussen de verschillende overheden. Om uitvoering te geven aan deze convenant-afspraak wordt de systematiek gekoppeld aan de beleidscyclus. Dit is tevens een onderdeel van de gestelde ambities in het Cultureel Perspectief Zwolle 2040. Het gaat volgens de normen zoals het Ministerie van OCW en de provincie Overijssel ze hanteren.

Voor culturele instellingen die financiering van meerdere overheden ontvangen beoogt Zwolle de administratieve druk zo laag mogelijk te houden door systemen op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld doordat de gehanteerde beoordelingscriteria sterk verglijkbaar zijn.

Voor de culturele instellingen zal de administratieve last afnemen doordat zij niet jaarlijks een subsidieaanvraag hoeven in te dienen en door de zekerheid van meerjarige financiering kunnen zij beter investeren in de kwaliteit van hun artistieke product.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button