KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Gemeente richt zich op bestaanszekerheid inwoners, ondernemers en organisaties

Zwolle – De gemeente Zwolle doet een voorstel om de bestaanszekerheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te waarborgen. Dat blijkt uit een  nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Sinds de stijgende energieprijzen en inflatie staat bestaanszekerheid nog prominenter op de agenda van de gemeente. Door de stijging van de dagelijkse vaste lasten kunnen inwoners moeilijker rondkomen. Dit geldt voor de laagste inkomens en voor middeninkomens. Het gaat niet meer alleen over een laag inkomen, maar ook over (langdurig) hoge vaste lasten, (betaalbare) huisvesting en andere vormen van (on)zekerheid in het bestaan.

Voor de korte termijn staat vooral het nemen van maatregelen die snel effect hebben en snel doorgevoerd kunnen worden centraal. Daar richt dit voorstel zich op voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2023. Voor 2024 richt de gemeente zich binnen deze opgave op bestaanszekerheid van inwoners; en wacht ze de rijksmaatregelen af én geeft ze met de stad het perspectief voor de lange termijn vorm.

Voor de middellange en lange termijn gaat om het aanpakken van onderliggende factoren, zoals bijvoorbeeld meer betaalbare woningen en het versterken en benutten van de sociale basis. Bestaanszekerheid is een randvoorwaarde voor bloei.

Motie “Alle regelingen voor minima gebundeld”

Tijdens de begrotingsbehandeling van 11 november 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen
waarin het college is verzocht om “te onderzoeken of en op welke wijze een gids met minimaregelingen tot stand kan komen”. Daarvan is het de bedoeling dat alle regelingen gebundeld worden en op één plek duidelijk en gemakkelijk zijn te vinden. De wethouder geeft invulling aan deze motie door inwoners, hun omgeving en (maatschappelijke) organisaties te informeren over verschillende regelingen. En dat om te bereiken dat de regelingen worden gebruikt door inwoners die hier recht op hebben.

Er zijn acties voor bestaanszekerheid vanuit de Rijksoverheid in het verleden, tijdens corona en energiecrisis. Over 2024 is er nog niets bekend over rijksmaatregelen. Daar sorteert de gemeente nu op voor. Dit doet zij voor zowel lange- als korte termijn maatregelen. Tegelijk gaan bestaande armoederegelingen van de gemeente gewoon door. Momenteel is dat niet alleen voor de laagste inkomensgroepen, ook de middeninkomens zijn in beeld.

Signalen

Op dit moment zijn er signalen dat het gebruik van armoederegelingen stabiel is, maar dat er ook veel onzekerheden zijn over de komende energie afrekeningen. De vaste lasten stijgen meerjarig en isolatiemaatregelen zijn niet altijd eenvoudig te nemen. Ook is er veel verborgen armoede, bijvoorbeeld het laag zetten van de verwarming of achterstallig onderhoud.

De gemeente richt zich binnen de middelen bestaanszekerheid vooral op nog wat extra inzet die men op korte termijn kan realiseren. En op wat niet lukt binnen de bestaande interventies, waarvoor extra ondersteuning en communicatie nodig is. Ook richt ze zich met name op de lange termijn. De vindbaarheid van de regelingen wordt vergroot, en er wordt gewerkt aan het vergroten van (financiële) vaardigheden van de doelgroep. Tevens is er een  samenwerking met Energietransitie: Binnen het project Slimme Samenleving/Energiearmoede werkt de gemeente met Windesheim, corporaties en maatschappelijke partners samen.

Dit specifieke project is gericht op het in kaart brengen van energiearmoede voor de winter van 2023-2024 met gebruik van open data, corporaties, gemeente en maatschappelijke partners. Zwolle heeft zich eraan verbonden om de uitkomsten gezamenlijk op te pakken. Ook werkt de gemeente aan verbinding tussen het
professionele netwerk en (de omgeving van) inwoners: kortom, de sociale basis. Én een minima effect rapportage om het effect op het huishoudplaatje te monitoren.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button