BouwKabelkrant

Denk mee over toekomstige invulling stadsdelen Zwolle

Gebieden Stadsbroek en IJsselvizier

Zwolle – Stadsbroek en IJsselvizier zijn twee plekken in Zwolle die liggen aan de rand van Stadshagen. De locaties hebben een uitgebreide historie. Ze hebben echter ook nog weinig perspectief. De gemeente wil weten wat deze gebieden kwalitatief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle. Dit kan per plek verschillen. De gemeente vraagt de inwoners van Zwolle, omwonenden van de gebieden, jongeren, ondernemers, organisaties en andere geïnteresseerden om mee te denken.

Wethouder Gerdien Rots “In deze fase is alles bespreekbaar. Wij zijn geïnteresseerd in alle meningen en ideeën. Er is geen voorkeur voor het ene idee of het andere idee. Op deze manier bekijken we wat we belangrijk vinden. We roepen daarom iedereen op om mee te denken en ideeën aan te dragen. We laten ons in deze fase graag inspireren en verrassen. Maar ook zorgen horen wij graag.”

Meedoen en ideeën aandragen

Meedenken en meedoen kan op verschillende manieren. Zo zijn er op 22 en 23 februari tussen 19:00 en 21:00 uur bijeenkomsten. Kun je niet bij de bijeenkomst(en) zijn? Dan kun je ook online meedoen. Door de vragenlijst in te vullen. Of de ideeën van anderen te bekijken en te laten weten wat je ervan vindt. Heb je zelf een idee> Dan kun je deze online indienen of tijdens de bijeenkomst(en) kenbaar maken. Tot zondagavond 26 februari kan iedereen zijn of haar ideeën en reacties indienen.

Aanmelden voor de bijeenkomst(en) kan via het aanmeldformulier op de website. Kijk voor meer informatie op www.stadsbroekenijsselvizier.zwolle.nl

Bijeenkomst Stadsbroek

Datum: 22 februari 2023
Locatie: Cultuurhuis Stadshagen
Adres: Werkerlaan 1 Zwolle
Tijd: 19:00 – 21:00 uur

Bijeenkomst IJsselvizier

Datum: 23 februari 2023
Locatie: De Vreugdehoeve
Adres: Zalkerveerweg 20 Zwolle
Tijd: 19:00 – 21:00 uur

Locatie en onderzoeksgebied

Voor deze verkenning richt de gemeente zich op de volgende gebieden. IJsselvizier ligt tussen de Zalkerdijk, de N331, de IJssel en de gemeentegrens. IJsselvizier heeft een oppervlakte van ongeveer 35 hectare. Stadsbroek is begrensd door de Werkerlaan, de Hasselterdijk en de grens van de gemeente net voorbij de Ruimzichtweg. Stadsbroek is ongeveer 150 hectare groot.

Achtergrond

In de Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van morgen 2030’ zijn Stadsbroek en IJsselvizier benoemd als locaties om een verkennend onderzoek voor te starten. En om hier de omgeving bij te betrekken. De gemeente startte de verkenning in 2021. Hiervoor keek de gemeente naar de potentie van het gebied voor onder meer natuur, landschapsontwikkeling, mobiliteit, cultuurhistorie en woningbouw. Aan de hand hiervan maakte de gemeente inspiratievoorbeelden om het gesprek over de gebieden op gang te brengen. Deze zijn te bekijken op de website. De gemeente betrekt nu de omgeving en verkent het draagvlak voor verschillende mogelijkheden voor toekomstig gebruik en bijpassende inrichting.

Een groot gedeelte van de grond heeft nu nog een agrarische bestemming. Dat betekent dat men de grond mag gebruiken voor landbouwdoeleinden. Als de gemeente hier in de toekomst iets anders mee wil doen dan moet zij de bestemming wijzigen. Om dit goed te bepalen start de gemeente dit onderzoek. Een uitkomst kan ook zijn dat het landbouw blijft. De grondeigenaren en pachters worden in dit onderzoek betrokken.

Vervolg

De gemeente legt alle wensen, ideeën en meningen vast in een participatiejournaal en maakt een opinie-nota. Deze wordt besproken met de gemeenteraad in een raadsdebat over de opinie-nota en het participatiejournaal. De raadsfracties geven hun mening en opmerkingen op het participatiejournaal en de opinie-nota. Deze worden verwerkt en er volgen richtinggevende uitspraken. De gemeenteraad stelt de richtinggevende uitspraken vast. Hiermee wordt de verkenning afgerond. Aan de hand van de uitkomsten wordt het traject verder vorm gegeven. Ook in volgende fasen wordt de omgeving weer betrokken.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button