KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Eerste stap voor onafhankelijkheid Russisch gas in Zwolle is genomen

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft per 29 augustus 2022 een contract gesloten met Greenchoice om los te komen van Russisch gas. Greenchoice compenseert zijn gas voor CO2 met het planten van bomen. Dit staat in een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Direct helemaal onafhankelijk worden van Gazprom is niet goed mogelijk, het moet in stapjes. De eerste stap daarin is het ontbinden van het huidige contract met Gazprom Energy Ltd (Gazprom), inmiddels “SEFE” genaamd. Daarmee is nog niet gegarandeerd dat Zwolle nu helemaal geen Russisch gas meer afneemt. Gasleveranciers sluiten via de beurs TTF-ENDEX gascontracten voor hun klanten af en hebben daarbij geen zicht of invloed op
waar het ingekochte gas vandaan komt.

Na verschillende overleggen tussen SEFE en het Ministerie van EZK heeft SEFE onlangs besloten de beëindiging van de overeenkomst te accepteren. Ook de gunning aan Greenchoice is onderwerp van gesprek geweest, en heeft geen bezwaren opgeleverd.

Gasprijzen

De gasprijzen bij Greenchoice zijn ongunstiger dan in het lopende contract met Gazprom als gevolg van het nieuw af te sluiten contract en de hogere prijzen op de gasmarkt. Na het vaststellen van de prijs van het gas bij aanvang van het contract zijn er nog 4 clicks mogelijk voor het tussentijds kiezen van zo gunstig mogelijke leverprijzen. Voor de periode van 1-10-2022 t/m 31-12-2023 ligt er nu het contract voor de levering van gas door
Greenchoice.

De kosten voor 2020 en 2021 bedroegen per jaar totaal gemiddeld € 190.000. De meerkosten voor de gasleverantie in 2023 zijn geraamd op globaal € 500.000 (all-in) gebaseerd op de autonome verhoging van de gasprijs. De totale kosten zijn uiteindelijk afhankelijk van het gastarief en het gasverbruik als gevolg van het weer en energiebesparende maatregelen.

Vergoeding

In VNG verband trekt de gemeente Zwolle samen met andere leden op om de meerkosten van het verplicht afbreken van het contract met Gazprom/SEFE vergoed te krijgen. Haar inzet is een vergoeding van een bedrag van € 200.000 door het ministerie van EZK.

Wat ook speelt, is dat voor de lange termijn het omwille van het milieu maar ook in verband met de structurele kosten het van belang is om het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen. De afgelopen jaren heeft de afdeling Vastgoed al diverse maatregelen genomen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. En ook bij de realisatie van bijvoorbeeld een nieuw gebouw zoals de WRZV Hal is duurzaamheid in meerdere vormen een
uitgangspunt geweest.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button