KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleRegio

Quickscan Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle landelijk geïntroduceerd op Springtij

Zwolle – Lisa de Groot (gemeente Zwolle) en Rolf van Toorn (Waterschap Drents Overijsselse Delta) vertegenwoordigden Regio Zwolle op Springtij: het evenement gericht op een duurzame transitie van Nederland.

Tijdens een sessie over woonomgeving is de Quickscan van Regio Zwolle geïntroduceerd, waarbij de verstedelijkingsstrategie gevoed wordt met concrete en werkbare uitgangspunten die geen ‘spijt’ opleveren op de lange termijn. Principes met watersystemen en klimaatadaptatie als basis, die ons helpen morgen intelligent van start te gaan met de ruimtelijke inrichting.

De introductie van deze quickscan op Springtij geeft het initiatief van Regio Zwolle landelijke aandacht.

7 ontwerpprincipes

Deze quickscan bestaat uit 7 ontwerpprincipes.

Vermijd verstedelijking op plekken die veel beschermende maatregelen vergen. Plekken die niet aansluiten op het natuurlijke watersysteem en die bestaande bebouwing niet helpen klimaatadaptiever te worden.

Verstedelijking volgt het bestaande watersysteem met natuurlijke, meervoudige oplossingen. Gedacht vanuit de logica van het systeem en door ter plaatse verstedelijkingsopgaven te combineren.

Houd een druppel: zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk vast, en benut deze zo veelzijdig mogelijk, vóór je hem afvoert naar zee of kwijt raakt door verdamping.

Ontwikkel elk gebied als blauw-groene klimaatmachine (zonder stekker): stedelijke ontwikkelingen leveren altijd een bijdrage aan klimaatadaptatie en helpen daarbij ook de directe omgeving. Bovendien dragen gebiedsontwikkelingen bij aan de gezondheid en het geluk van bewoners in de omgeving. De nieuwe ruimtelijke verschijningsvorm geeft uitdrukking aan de specifieke lokale situatie.

Denk op regionaal en op systeemniveau maar handel locatie-specifiek. Kies natuurlijke en meervoudig te gebruiken oplossingen.

Zorg dat projecten bijdragen aan het helpen oplossen van regionale opgaven. Door buiten de projectgrens te denken en te borgen dat een ontwikkeling de regio als geheel verbetert op alle relevante onderdelen.

Het sponswerkend vermogen neemt bij een gebiedsontwikkeling altijd toe.

Ga jij er ook mee aan de slag?

De principes zijn niet in beton gegoten. Het geeft richting. Door ermee te werken, ontdekken we wat voor onze regio het beste werkt. Regio Zwolle daagt andere regio’s uit om de principes toe te passen in nieuwe projecten. We staan helemaal aan het begin van een spannende periode waarin verstedelijking in onze regio gericht en integraal wordt aangepakt. Van een tijdperk van “Bouwen versus Water” naar een tijdperk van “Water als leidend principe in een schaarse ruimte”. Deze zeven principes zijn een hulpmiddel om met deze uitdaging aan de slag te gaan.

Meer informatie

Regio Zwolle heeft een praatplaat ontwikkeld, die laat zien hoe de zeven principes toegepast kunnen worden. Voor meer informatie over de Quickscan of de praatplaat kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Lisa de Groot of Rolf van Toorn. regiozwolle@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button