Kunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Contouren Hanzejaar worden zichtbaar

Zwolle – De gemeente Zwolle wil in 2023 het Hanzethemajaar houden. Dat zegt het college van burgemeester en  wethouders in een nota aan de gemeenteraad van Zwolle. Het themajaar is een middel om in de gezamenlijke hanzesteden het cultuur en toerisme aanbod voor de langere termijn te verbeteren, (internationaal) bezoekers en bestedingen te trekken en in te zetten op bewonerstrots en sociale cohesie.

Het thema van het Hanzejaar 2023 is ‘De Hanze Connectie – met Hart en Ziel!’. Zij  is gekozen na gesprekken met interne en externe betrokkenen in de stad en daarbuiten. De Hanze Connectie staat voor de ijzersterke verbindingen – ook grensoverschrijdend – die vanuit de Hanzestad worden gelegd.

Connectie tussen mensen

De Hanze Connectie raakt de connectie tussen mensen, dient de Brede welvaart en draagt daarmee bij aan de positionering van de Hartstad. Oude hanzewaarden komen terug in een nieuwe vorm door medemenselijkheid, vrijgevigheid en vertrouwen. Een herbezinning op de oude waarden. Met een wat vrije vertaling zou je kunnen zeggen dat Zwolle opnieuw aandacht vraagt voor de manier waarop de stad invulling geeft aan waarden, zoals de Moderne Devotie dat in de Hanzetijd deed.

De organisatie is al druk bezig, er zijn twee projectleiders voor aangetrokken. Een zogenaamde ‘Stedelijke triptiek’ moet de stedelijke uitdagingen vertalen naar de bezoekers. Dit houdt in dat er drie grote publiekshotspots komen rond drie grote stedelijke opgaven voor Zwolle: Hartstad, Groeistad en Cultuurstad. Elk ‘baken’ – Hanzehotspot – heeft een eigen thema. Dit zijn: Academiehuis: ‘Traditie in Transitie’; Spoorzone: Çultuur voorstation’. Zwolle als knooppunt in de regio met weidse verbindingen naar het westen en het oosten over de grenzen heen; en de  IJsselcentrale: ‘New Energy for New Growth’.

Naast deze thema’s wordt er nog gewerkt aan een aanvullend programma en nieuwe ideeën, ook vanuit Zwollenaren. Een onderdeel daarvan zijn activiteiten in de afzonderlijke wijken van Zwolle.

Lange termijn ambitie

Zwolle heeft aspiratie voor de kandidaatstelling van Zwolle als Culturele Hoofdstad van Europa in 2033. Deze ambitieuze ‘stip aan de horizon’ vraagt in 2023 om een stevig fundament waarop de stad kan voortbouwen in de komende jaren. Een fundament dat ook internationale potentie en daarmee Europese betekenis en zeggingskracht heeft. Het Internationale Hanzejaar in 2030 kan een laatste ‘tussenstation’ zijn op weg naar 2033.

Er is vanuit de gemeente een budget samengesteld voor deze festiviteiten van 1,5 miljoen euro. Gezocht wordt nog naar uitbreiding van dit bedrag.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button