KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Potentie Energie opwekgebieden bekeken op milieueffecten

Zwolle – Een gezamenlijke onderzoeksagenda die op schaal van de regio inzicht biedt in de (opstapelende) milieu- en gezondsheidsaspecten is nu aan het opstarten. Het blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Deze zogenaamde MER (Milieu Effect Rapportage) heet dan nu ook ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ (NRD) en dient te voldoen aan RO-voorschriften (Ruimtelijke Ordening) waaronder het gelegenheid bieden aan belanghebbenden om zienswijzen in te brengen.

De NRD voert men uit door de huidige situatie van West-Overijssel in kaart te brengen met de verwachte zelfstandige ontwikkelingen (bijv. bestaand beleid). Dit brengt men in kaart aan de hand van een aantal thema’s: landschap, natuur, leefbaarheid, veiligheid, maatschappelijke kosten en netinfrastructuur. Vervolgens identificeert men gebieden zonder beperkingen voor grootschalige opwek, deze zijn in deze PlanMER, “potentiegebieden” genoemd.

De potentiegebieden koppelt men aan een thematisch alternatief én men bepaalt welke type energieopwek (wind en/of zon) voor elk potentiegebied mogelijk is. Deze alternatieven geven een mogelijke ruimtelijke vertaling weer en men beoordeelt ze op milieueffecten. Vervolgens zullen aanbevelingen worden gedaan voor verzachtende en compenserende maatregelen.

Wethouder Spaans ziet geen bezwaren in het voorstel, en adviseert de gemeenteraad daarom geen zienswijze in te dienen. Dat zal ook de snelheid van het proces ten goede komen.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button