Wonen

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over prestatieafspraken woningcorporaties

Maandagavond 21 februari debatteerde de Zwolse gemeenteraad over het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties in de stad. De SP…

Meer

Gemeente komt met brede analyse hospitaverhuur

Wethouder Dorrit de Jong geeft aan dat Zwolle momenteel geen extra maatregelen neemt om hospitaverhuur voor studenten te bevorderen. Er…

Meer

Gemeenteraad gevraagd om mening over prestatieafspraken wooncorporaties

Elke 4 jaar maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zwolle gezamenlijke prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken vinden hun juridische basis in…

Meer

Wooncoöperaties dragen bij aan betaalbare woningen

Onderzoek wijst uit dat wooncoöperaties (Let op, dit zijn geen wooncorporaties) kunnen bijdragen aan het voor langere tijd beschikbaar zijn…

Meer

Uitgangspunten voor sociale woningbouw verder geconcretiseerd

Zwolle wil de positie van woningcorporaties beter borgen met als doel een toename van het aantal sociale huurwoningen in Zwolle.…

Meer

Gemeente gaat nieuwe prestatieafspraken maken met woningcorporaties

Vanwege de urgenties in de woonopgaven is het belangrijk om vooral gericht te zijn op de uitvoeringskracht van de bouw…

Meer

Gemeente Zwolle maakt nieuwe afspraken met woningcorporaties

De Zwolse woningcorporaties krijgen de voorkeur van de gemeente om sociale huurwoningen te ontwikkelen. Dat blijkt uit een nota die…

Meer

Er is al veel bereikt voor Wonen en Zorg

Wonen en Zorg is een actueel thema dat in het coalitieakkoord van het nieuwe Zwolse college is opgenomen en ook…

Meer

De Bongerd in Zwolle Zuid viert 25-jarig bestaan

Op zaterdagmiddag 17 september komt wijkwethouder Arjan Spaans langs in De Bongerd om het 25-jarig bestaan van deze buurt te…

Meer

Grens beschermd stadsgezicht loopt over woonark

De grens van het beschermd stadsgezicht van Zwolle, zoals vastgesteld door de ministers van WVC en VROM, loopt dwars over…

Meer

Overlast Geert Grotestraat verminderd

Al eerder was er melding van overlast bij  het beschermd wonen in de Geert Grotestraat. In de periode tussen januari…

Meer

Genoeg woningen toegewezen aan Zwollenaren

In Zwolle wordt jaarlijks zo'n 80% van de goedkope woningen toegewezen aan mensen uit de stad. Dat blijkt uit de…

Meer

Overlast begeleid wonen Geert Grotestraat blijkt structureel

De gemeente Zwolle neemt samen met de politie en zorgaanbieders Leger des Heils, PerspectieV, Humanitas DMH en Philadelphia, maatregelen om…

Meer

SP Zwolle doet buurtonderzoek en opent meldpunt

Op 28 maart waren Zwolse SP’ers in Assendorp voor een buurtonderzoek naar misstanden rondom kamerverhuur. De SP krijgt signalen uit…

Meer

Gemeente moet Go/no Go geven voor opkoopbescherming

Het opkopen van woningen door huisjesmelkers is nog altijd een probleem, ook in Zwolle. Daarom is door wethouder Ed Anker…

Meer

Quick-scan woningprijsverdeling bevestigt Zwolse verdeling

In grote lijnen lijkt een prijsverdeling van 30/40/30 in het woningbouwprogramma passend voor de periode tot 2030. Dat zou dan…

Meer

WOZ-waardes bekend, bezwaar maken binnen zes weken

eder jaar bepaalt GBLT de WOZ-waardes voor woningen en bedrijven in Zwolle. De WOZ-waarde is te vinden op taxatieverslagen. Het…

Meer

In 2021 kwamen er 746 woningen bij in Zwolle

Wethouder Ed Anker stuurde op 3 februari 2022 de Monitor Wonen 2021 naar de gemeenteraad van Zwolle. Daarin zijn opgenomen…

Meer

Video: Een duurzame oplossing voor woningnood in Zwolle

Groen Links maakt zich hard voor het oplossen van de wooncrisis. Daarvoor publiceert zij een video. Betaalbaar wonen mogelijk maken…

Meer

Verslag: Gemeenteraad in debat over Breezicht Noord en verder

De betaalbare woningbouw in Breezicht Noord stond op de agenda van de Zwolse gemeenteraad op maandag 13 december 2021. Het…

Meer

Aanbesteding Stilohallocatie in gang gezet

De gemeente start met de voorbereidingen voor de sloop en het bouwen van woningen op de Stilohallocatie. Dat staat in…

Meer

Oppositie niet akkoord met schrappen betaalbare woningen Breezicht-Noord

Oppositiepartijen PvdA, SP, D66 en CDA zijn onaangenaam verrast door het voorstel van het college om betaalbare woningen te schrappen…

Meer

Woningcrisis vraagt om aanvullende maatregelen bij bouw van huizen in Breezicht-Noord

De woningmarkt in Nederland staat onder hoogspanning: de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen staat enorm onder druk. Ook in Zwolle.…

Meer

Woningen in uitwaarden Holtenbroek een stap dichterbij

Wonen in de uitwaarden nabij Holtenbroek. Als het aan het college, Bemog en BPD ligt is dat straks mogelijk. Volgens…

Meer

Bijna 50 procent minder koopwoningen beschikbaar ten opzichte van vorig jaar in Noord-Overijssel

Het woningaanbod en het aantal verkochte woningen in Nederland is opnieuw afgenomen. Dit blijkt uit de woningmarktcijfers van het derde…

Meer

D66: College is er niet in geslaagd op tijd alles af te hebben om opkoopbescherming in te voeren

De fractie van D66 geeft aan twijfels te hebben over de effectiviteit en de wenselijkheid van de opkoopbescherming van woningen.…

Meer

1.000 woningen per jaar bouwen in Zwolle, maar lukt dat wel? Dit zeggen de experts

1000 woningen per jaar bouwen in Zwolle de komende 10 jaar. Is dat mogelijk? Op maandagavond 27 september werd er…

Meer

Wordt Vechtpoort de nieuwe woonwijk in Zwolle? Alles wat je wilt weten

Misschien ben je er weleens doorheen gefietst, Vechtpoort, een lap grond ten zuiden van Berkum. Er staan een paar boerderijen,…

Meer

PvdA organiseert Flits-Woonprotest in Zwolle

PvdA Zwolle organiseert zondag 26 september een Flits-Woonprotest tegen het woonbeleid: kort maar krachtig, op een symbolische plek aan de…

Meer

Plannen voor 2.900 nieuwe woningen in Spoorzone Zwolle

De gemeente wil 2.900 woningen bouwen in de Spoorzone, het gebied aan de zuidkant van het station. Hiervoor is extra…

Meer

Zwolle start met woonpilot voor jonge statushouders vanwege oververhitte woningmarkt

Er is ontzettend veel vraag naar woningen, ook in Zwolle. Omdat de vraag zo groot is, zoekt Zwolle naar oplossingen.…

Meer
Back to top button