KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Eerste stap gezet naar Warmtebedrijf Zwolle

Zwolle – In het coalitieakkoord van de huidige Zwolse coalitie staat dat zij zich bezig gaan houden met de aanleg van warmtenetten om CO2 te besparen. Daarvoor is nu de eerste stap gezet door het college van burgemeester en wethouders en de gemeente. Dat blijkt uit een voorstel dat wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De energietransitie is in volle gang. Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat gebouwen in
Nederland in 2050 niet meer met aardgas worden verwarmd. Dat is nodig om de uitstoot van CO2
terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. Ook in Zwolle zullen de gebouwen en huizen op een andere manier worden verwarmd.

Regie gemeente

De gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord van  de overheid de regisseurs van de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Zij hebben de regierol. Die regierol kan op verschillende manieren ingevuld worden. Een van de manieren is door zelf als gemeente een rol in de warmteketen in te vullen.

De gemeenteraad van Zwolle heeft zich hieraan verbonden door het coalitieakkoord “Samen voor
een waarde(n)volle toekomst 2022-2026” en daarin is opgenomen “… dit vraagt om optimaal gebruik van duurzame bronnen en aanleg van warmtenetten. We zijn, net als het Rijk, bereid hier een financiële bijdrage aan te leveren. Bij de exploitatie van toekomstige warmtenetten zien wij een
duidelijke publieke taak. Alleen zo kunnen we bij deze ontwikkeling blijven sturen op publieke
waarden.”

Publieke taak

Die publieke taak omvat in ieder geval dat de distributie en levering van warmte met behulp van een warmtenet plaats moet vinden door warmtebedrijven met een publiek meerderheidsbelang. Daarvoor is het noodzakelijk een warmtebedrijf op te richting, waarvan de gemeente (deels) eigenaar wordt. Het College heeft de opdracht gegeven om met een Ontwikkelkader richting te geven aan Warmtebedrijf Holding Zwolle B.V. (“het Warmtebedrijf”).

Daarnaast is het voor de aanvraag van benodigde subsidies noodzakelijk om over een eenheid te beschikken, het nu oprichten (fase 1) van het Warmtebedrijf past in de daarvoor benodigde planning en tijdslijnen. De oprichting van het Warmtebedrijf past ten slotte binnen de afspraken die zijn gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst die op 3 november 2023 door de gemeente Zwolle, Aardwarmtebron Zwolle (de ontwikkelaar van de geothermiebron) en de drie Zwolse woningcorporaties is getekend, waarmee invulling is gegeven om te komen tot een warmtenet in Holtenbroek en Aa-landen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button