Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Ontsnapt aan de geboortebeperkende maatregelen van de gemeente Zwolle

Zwolle – Het was een bekend beeld. Ganzen die overstaken over de Ittersumallee of de Blaloweg in Zwolle. Moeder en vadergans voor- en achterop en de kleintjes er tussen in. Menig automobilist moest er voor in de ankers. Maar dit jaar zijn ze er bijna niet. De jonkies! Een enkele daar gelaten zoals deze (foto boven) die op hun dooie akkertje de IJsselallee overstaken. En dus lijkt het erop dat het sinds 2022 ingezette beleid om de ganzenoverlast te verminderen zijn vruchten afwerpt.

De stad Zwolle kampt al geruime tijd met overlast door ganzen, die zorgen voor vervuiling en geluidsoverlast. Om dit probleem aan te pakken, heeft Zwolle in 2022 gekozen voor een diervriendelijke benadering met diverse maatregelen gericht op geboortebeperking.

Een van de belangrijkste maatregelen is de behandeling van nesten en eieren. Hierbij worden eieren met maisolie ingesmeerd, waardoor deze eieren niet uitkomen. Ook is er op diverse plekken gras gezaaid die ganzen niet lekker vinden en is er met borden opgeroepen om de ganzen niet te voeren.

Bij deze bekende ganzen hotspot aan de Ittersumallee zijn nagenoeg geen ‘baby’ ganzen meer te zien.

Daarnaast zijn er op diverse hotspots voor ganzen maatwerkgerichte maatregelen genomen. De eilandjes bij Winkelcentrum Stadshagen en Ittersumerpark zijn voorzien van hekken, waardoor ganzen hier niet meer kunnen broeden. Ook zijn een aantal gazons ingezaaid met speciaal graszaad dat ganzen onaantrekkelijk vinden. Dit is onder andere gebeurd in het Twistvlietpark en op de ligweide van de Milligerplas.

Verder is er een voetenhek geplaatst bij de Milligerplas, en rondom de schaatsvijver van Dobbe zijn aanvullende maatregelen genomen. Aan de Zwartewaterallee is een proef uitgevoerd met het inplanten van vlasplanten, die ganzen niet fijn vinden, om te voorkomen dat de dieren zich hier vestigen.

Minder jonkies dus. Wel blijven er hier en daar meldingen komen van agressieve ganzen.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button